Arytmetyka

Liczenie
Liczenie do 20
Domino liczbowe
Droga liczbowa
Porównywanie liczb do 100
Tabela nierówności
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Kółko dodawania i odejmowania
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pod kreską
Odejmowanie pod kreską
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Magiczne kwadraty
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Podzielność
Podzielność
Krzyżówka podzielności
Podzielność i diagram Venna
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie
Równania rzymskie

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków
Ułamki na osi liczbowej
Porównywanie ułamków
Skracanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie i dzielenie ułamków
Procenty
Procenty: rozpoznawanie
Liczby dziesiętne
Liczby dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki i liczby dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu
Pojęcia geometryczne
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Pole (na siatce)
Obwód (na siatce)
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole koła
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu
Objętość: kule, walce, stożki
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i okręgi
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Geometria analityczna
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: pojęcia
Równania krzywych stożkowych

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Wyrażenia wymierne
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy

Funkcje

Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych

Jednostki, miary

Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje