Przesuwanie

Przesuwanie karteczek na właściwe miejsce. Proste sterowanie, ciekawe i niesztampowe zadania.


Algebra elementarna
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Wyrażenia wymierne
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.


Algebra elementarna
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Przekształcanie wyrażeń: zagnieżdżone potęgowanie
Rozkład na czynniki
Przekształcanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
Równania
Zapisywanie za pomocą równania
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Ciągi i szeregi
Zapis ciągów
Ciąg arytmetyczny i geometryczny


Memory

Szukanie pasujących par.


Algebra elementarna
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na wykonaniu poszczególnych kroków prowadzących do rozwiązania dłuższego zadania – na przykład przy upraszczaniu wyrażeń albo rozwiązywaniu równań. Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Algebra elementarna
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)
Wyrażenia wymierne
Warunki wyrażeń wymiernych
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z wyrażeniami wymiernymi  Nowa treść
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania
Równania kwadratowe
Równania czysto kwadratowe
Równania kwadratowe bez członu bezwzględnego
Równania kwadratowe: wyróżnik
Równania kwadratowe: wzory Viète’a
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Mam na myśli pewną liczbę  Nowa treść
Zadania o mieszaninach
Zadania z równaniami: mix
Ogólne zadania tekstowe z równaniami


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Algebra elementarna
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Wyznaczanie niewiadomej z równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Równania kwadratowe
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania: mix
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Algebra elementarna
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: działania
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Mam na myśli pewną liczbę
Zadania o mieszaninach
Wspólna praca
Zadania dotyczące ruchu
Zadania z równaniami: mix
Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Wykresownik

Wykresownik to specjalistyczne ćwiczenie do pracy z wykresem i funkcjami.


Algebra elementarna
Równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje