Zgadywanie

Reguły

Twoim zadaniem jest wskazać poprawną odpowiedź na osi liczbowej. Decyduj szybko, twój czas jest ograniczony. Gracze zdobywają punkty w zależności od kolejności odpowiedzi. Rozgrywanych jest 10 rund. Zwycięża gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów.

Gra uczy pracować z osią liczbową oraz buduje intuicję matematyczną. Umiejętność szybkiego odgadnięcia poprawnego wyniku jest bardzo przydatna – zarówno w szkole, jak i w życiu codziennym.

Arytmetyka
    Liczenie
       Liczenie do 100
             Szacowanie liczby kropek
    Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
       Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
    Mnożenie i dzielenie
       Mnożenie liczb wielocyfrowych
    Potęgi, pierwiastki, logarytmy
       Potęgi
       Pierwiastki
    Logarytm
       Logarytm
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne
    Ułamki
       Ułamki na osi liczbowej
    Procenty
       Obliczanie procentów
    Liczby dziesiętne
       Liczby dziesiętne na osi liczbowej
       Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
       Mnożenie liczb dziesiętnych
       Dzielenie liczb dziesiętnych
Geometria
    Kąty
       Porównywanie kątów
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje