Roboty

Sprawdź swoją wiedzę w starciu z robotami. Za poprawną odpowiedź poruszasz się do przodu, za błędną do tyłu. Jeżeli dotrzesz do mety wcześniej niż roboty, przechodzisz na następny poziom, gdzie czekają na ciebie podstępniejsze przykłady i jeszcze szybsze roboty.Działania na liczbach
      Dodawanie i odejmowanie: podstawy
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Mnożenie i dzielenie
           Mnożenie w zakresie 100
1
2
3
4
5
6
7
Start
           Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
1
2
3
4
Start
      Liczby dodatnie i ujemne
           Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
1
2
3
4
Start
           Działania na liczbach ujemnych
1
2
3
4
Start
      Podzielność
           Parzyste, nieparzyste
1
2
3
4
Start
           Podzielność
1
2
3
Start
      Systemy liczbowe
           Cyfry rzymskie
1
2
3
4
Start
           Liczby binarne
1
2
3
4
Start
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
      Ułamki
           Rozpoznawanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
           Ułamki zwykłe na osi liczbowej
1
2
3
Start
           Porównywanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
      Procenty
           Działania na procentach
1
2
3
4
Start
      Ułamki dziesiętne
           Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
1
2
3
4
5
Start
           Mnożenie ułamków dziesiętnych
1
2
3
4
5
Start
Geometria
      Pojęcia geometryczne
           Nazwy figur i brył geometrycznych
1
2
3
4
Start
      Kąty
           Porównywanie kątów
1
2
3
4
Start
           Kąty w trójkącie
1
2
3
4
Start
      Działania i własności na płaszczyźnie
           Podobieństwo
1
2
3
4
Start
Funkcje
      Wykresy funkcji
           Współrzędne punktów
1
2
3
4
Start
           Wykresy nierówności liniowych
1
2
3
4
Start
Jednostki miary
      Jednostki
           Jednostki pola powierzchni
1
2
3
4
Start
           Jednostki objętości
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje