Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Wyrażenia wymierne
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Nierówności
Nierówności z wartością bezwzględną
Nierówności kwadratowe


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
Rozkład na czynniki
Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Upraszczanie wyrażeń wymiernych
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Zapisywanie za pomocą równania
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Ciągi i szeregi
Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Zapis ciągów


Memory

Szukanie pasujących par.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)
Wyrażenia wymierne
Warunki wyrażeń wymiernych
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania
Równania kwadratowe
Równania kwadratowe, gdzie b=0
Równania kwadratowe, wyróżnik
Równania wykładnicze
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Mam na myśli pewną liczbę   
Zadania o mieszaninach
Zadania z równaniami: różne przykłady
Ogólne zadania tekstowe z równaniami


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Wyznaczanie niewiadomej z równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Równania kwadratowe
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania: różne przykłady
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: działania
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Mam na myśli pewną liczbę   
Zadania o mieszaninach
Wspólna praca
Zadania dotyczące ruchu
Zadania z równaniami: różne przykłady
Ogólne zadania tekstowe z równaniami


Wykresownik

Wykresownik to specjalistyczne ćwiczenie do pracy z wykresem i funkcjami.


Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
Równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje