Memory

Ćwiczenie trochę różni się od popularnej gry planszowej o tej samej nazwie, niemniej najważniejsza zasada pozostaje taka sama: znajdź pary! W naszej grze karty nie są zakryte, trzeba tylko zgadnąć, które z nich tworzą parę. Udzielając poprawnych odpowiedzi, odsłaniasz obrazek ukryty pod kartami.

Arytmetyka

Liczenie
Liczenie do 20
Oś liczbowa do 20
Liczenie do 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Dodawanie na obrazkach
Odejmowanie na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100   
Mnożenie do 100 na obrazkach
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Mnożenie przez 4
Mnożenie przez 5
Mnożenie przez 6
Mnożenie przez 7
Mnożenie przez 8
Mnożenie przez 9
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie na obrazkach
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki: zapis słowny
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Ułamki: dodawanie na obrazkach
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Obliczanie procentów   
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny   
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z klocków: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatki brył   
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Nazwy i własności figur: różne przykłady
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Kąty
Porównywanie kątów   
Działania i własności na płaszczyźnie
Przystawanie

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Funkcje

Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Funkcja trygonometryczna
Wartości funkcji trygonometrycznych

Jednostki, miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   
Jednostki objętości   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Zbiory: pojęcia   
Diagramy Venna
Logika
Logika: pojęcia
Kombinatoryka
Symbol Newtona   

Wybrane przykłady

Mnożenie przez 8

48
80
64
32
24
8

Mnożenie przez 4

36
28
12
16
24
32

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

3
0
-1
2
5
1
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje