Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu   
Pojęcia geometryczne
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Obwód (na kratce)
Pole (na kratce)
Obwód: trójkąt, czworokąt   
Pole: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg, wycinek kołowy
Pole koła
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Objętość: kula, walec, stożek
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i okręgi
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Geometria analityczna
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: pojęcia
Równania krzywych stożkowych


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Kostki: plan budowy
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu   
Siatka sześcianu
Siatki brył   
Przekrój sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Figury płaskie
Trójkąt
Koło, okrąg
Pole powierzchni, obwód
Obwód: trójkąt, czworokąt   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt
Pole: trójkąt, czworokąt
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: koło, okrąg, wycinek kołowy
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: wzory, zasady
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość: sześcian, prostopadłościan
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty i okręgi
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie   
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Geometria analityczna
Odcinki
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Równanie prostej
Równanie płaszczyzny
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: mix


Memory

Szukanie pasujących par.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z klocków: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatki brył   
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Obwód (na kratce)
Pole (na kratce)
Kąty
Porównywanie kątów   
Działania i własności na płaszczyźnie
Przystawanie
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Geometria
Pole powierzchni, obwód
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość i pole: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Kąty
Kąty w trójkącie
Konstrukcje geometryczne
Zadania konstrukcyjne: trójkąty
Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne
Zadania konstrukcyjne: przekroje
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania tekstowe w krokach
Aksjomaty Euklidesa
Geometria analityczna
Równanie prostej
Zadania na położenie
Zadania metryczne


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi   
Figury płaskie
Prostokąt, kwadrat
Prostokąt, kwadrat: pole na kratce
Prostokąt, kwadrat: pole
Prostokąt, kwadrat: obwód na kratce
Prostokąt, kwadrat: obwód
Trapez
Trapez: pole
Pole powierzchni, obwód
Obwód (na kratce)
Pole (na kratce)
Obwód: trójkąt, czworokąt   
Obwód na kratce: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez
Pole: trójkąt, czworokąt
Pole na kratce: kwadrat, prostokąt
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: koło, okrąg, wycinek kołowy
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole, obwód: mix
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość: sześcian, prostopadłościan
Pole: kula, walec, stożek
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: mix


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Geometria
Pole powierzchni, obwód
Pole, obwód: mix
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość i pole: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Objętość i pole: kula, walec, stożek
Kąty
Kąty: mix
Zadania tekstowe z kątami
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania z diagramem


Kratki

Niesztampowe ćwiczenie do nauki geometrii z prostym sterowaniem.


Obwód

Pole

Proste równoległe

Proste prostopadłe

Proste równoległe trudniejsze

Trójkąty

Czworokąty

Czworokąty trudniejsze

Kratki: rozgrzewka

Odległości

Środek ciężkości

Symetria osiowa

Symetria osiowa trudniejsza

Symetria środkowa

Symetria środkowa trudniejsza

Obrót

Podobieństwo

Twierdzenie Pitagorasa

Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Geometria
      Pojęcia geometryczne
           Nazwy figur i brył geometrycznych
1
2
3
4
Start
      Kąty
           Porównywanie kątów
1
2
3
4
Start
           Kąty w trójkącie
1
2
3
4
Start
      Działania i własności na płaszczyźnie
           Podobieństwo
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje