Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu   
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód: różne   
Pole powierzchni
Pole koła   
Pole: różne
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość brył graniastych
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Objętość brył okrągłych
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty a okrąg
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Geometria analityczna
Krzywe stożkowe
Równania krzywych stożkowych


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu   
Siatka sześcianu
Siatki brył   
Przekroje sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: różne
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Trójkąt: różne
Koło i okrąg
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód
Obwód trójkąta
Obwód kwadratu i prostokąta
Pole równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt
Pole powierzchni
Pole trójkąta
Pole kwadratu i prostokąta
Pole koła   
Pole: kombinacje figur
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: różne przykłady
Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)
Pole, obwód: wzory, zasady
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty a okrąg
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie   
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady
Geometria analityczna
Wektory
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica
Proste
Równanie płaszczyzny
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: różne przykłady


Memory

Szukanie pasujących par.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z klocków: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatki brył   
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Nazwy i własności figur: różne przykłady
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Kąty
Porównywanie kątów   
Działania i własności na płaszczyźnie
Przystawanie


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Geometria
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania tekstowe krok po kroku
Twierdzenie o wysokościach trójkąta
Pole powierzchni i obwód
Pole powierzchni
Pole: kombinacje figur
Pole szarego obszaru
Objętość i pole powierzchni
Objętość, pole: różne przykłady
Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Kąty
Kąty w trójkącie
Konstrukcje geometryczne
Zadania konstrukcyjne: trójkaty
Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne
Zadania konstrukcyjne: przekroje
Geometria analityczna
Proste
Zadania na położenie
Zadania metryczne


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi   
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód trójkąta
Obwód kwadratu i prostokąta
Pole równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez
Pole powierzchni
Pole kwadratu i prostokąta
Pole trapezu
Pole: kombinacje figur
Pole: różne
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: różne przykłady
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty: różne przykłady


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Geometria
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania z diagramem
Pole powierzchni i obwód
Pole, obwód: różne przykłady
Objętość i pole powierzchni
Objętość, pole: różne przykłady
Objętość i pole: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Objętość i pole: kula, walec, stożek
Kąty
Kąty: różne przykłady
Zadania tekstowe z kątami


Kratki

Niesztampowe ćwiczenie do nauki geometrii z prostym sterowaniem.


Twierdzenie Pitagorasa

Obwód

Pole powierzchni

Proste równoległe

Proste prostopadłe

Proste równoległe trudniejsze

Trójkąty

Czworokąty

Czworokąty trudniejsze

Kratki: rozgrzewka

Odległości

Środek ciężkości

Symetria osiowa

Symetria osiowa trudniejsza

Symetria środkowa

Symetria środkowa trudniejsza

Obrót

Podobieństwo

Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Geometria
      Pojęcia geometryczne
           Nazwy figur i brył geometrycznych
1
2
3
4
Start
      Kąty
           Porównywanie kątów
1
2
3
4
Start
           Kąty w trójkącie
1
2
3
4
Start
      Działania i własności na płaszczyźnie
           Podobieństwo
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje