Przesuwanie

Przesuwanie karteczek na właściwe miejsce. Proste sterowanie, ciekawe i niesztampowe zadania.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu
Pojęcia geometryczne
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Pole (na siatce)
Obwód (na siatce)
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole koła
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu
Objętość: kule, walce, stożki
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i okręgi
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Geometria analityczna
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: pojęcia
Równania krzywych stożkowych


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Kostki: plan budowy
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu
Siatka sześcianu
Siatki brył
Przekrój sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: wzory, zasady
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość, powierzchnia: wzory, zasady
Objętość, powierzchnia: prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość, powierzchnia: kula, walec, stożek
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i wielokąty
Kąty i okręgi
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Geometria analityczna
Odcinki
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Równanie prostej
Równanie płaszczyzny
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: mix


Memory

Szukanie pasujących par.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z klocków: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatki brył
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Nazwy i własności figur: mix
Pole powierzchni, obwód
Pole (na siatce)
Obwód (na siatce)
Kąty
Porównywanie kątów   
Działania i własności na płaszczyźnie
Przystawanie
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na wykonaniu poszczególnych kroków prowadzących do rozwiązania dłuższego zadania – na przykład przy upraszczaniu wyrażeń albo rozwiązywaniu równań. Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Geometria
Pole powierzchni, obwód
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Kąty
Kąty w trójkącie
Konstrukcje geometryczne
Zadania konstrukcyjne: przekroje  Nowa treść
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania tekstowe w krokach
Aksjomaty Euklidesa
Geometria analityczna
Równanie prostej
Zadania na położenie
Zadania metryczne


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Geometria
Wyobraźnia przestrzenna
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Pole powierzchni, obwód
Pole (na siatce)
Obwód (na siatce)
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: różne pytania
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość: kule, walce, stożki
Pole: kule, walce, stożki
Objętość, pole: mix
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i wielokąty
Kąty: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: mix


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Geometria
Pole powierzchni, obwód
Pole, obwód: mix
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Objętość i powierzchnia: kula, walec, stożek
Kąty
Kąty: mix
Zadania tekstowe z kątami
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania z diagramem


Kratki

Niesztampowe ćwiczenie do nauki geometrii z prostym sterowaniem.


Pole

Obwód

Proste równoległe

Proste prostopadłe

Proste równoległe trudniejsze

Trójkąty

Czworokąty

Czworokąty trudniejsze

Kratki: rozgrzewka

Odległości

Środek ciężkości

Symetria osiowa

Symetria osiowa trudniejsza

Symetria środkowa

Symetria środkowa trudniejsza

Obrót

Podobieństwo

Twierdzenie Pitagorasa

Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Geometria
      Pojęcia geometryczne
           Nazwy figur i brył geometrycznych
1
2
3
4
Start
      Kąty
           Porównywanie kątów
1
2
3
4
Start
           Kąty w trójkącie
1
2
3
4
Start
      Działania i własności na płaszczyźnie
           Podobieństwo
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje