Arytmetyka

   Liczenie
   Dodawanie i odejmowanie: podstawy
   Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
   Mnożenie i dzielenie
   Liczenie: różne działania
   Liczby dodatnie i ujemne
   Podzielność
   Potęgi, pierwiastki, logarytmy
   Logarytm
   Systemy liczbowe

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne

   Ułamki
   Procenty
   Liczby dziesiętne

Geometria

   Wyobraźnia przestrzenna
   Pojęcia geometryczne
   Pole powierzchni, obwód
   Objętość, pole powierzchni
   Kąty
   Konstrukcje geometryczne
   Działania i własności na płaszczyźnie
   Trójkąt prostokątny
   Geometria analityczna

Algebra elementarna

   Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
   Równania
   Zadania z równaniami
   Ciągi i szeregi

Funkcje

   Rodzaje i własności funkcji
   Wykresy funkcji
   Funkcja liniowa
   Funkcja kwadratowa
   Funkcja trygonometryczna
   Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Jednostki, miary

   Czas
   Jednostki
Pieniądze

Matematyka dyskretna

   Zbiory
   Logika
   Kombinatoryka
   Rachunek prawdopodobieństwa
   Statystyka opisowa
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje