Terytoria

1. Wybierz mapę

Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5

2. Wybierz temat

Arytmetyka
    Dodawanie i odejmowanie: podstawy
       Dodawanie i odejmowanie do 10
             Dodawanie i odejmowanie do 10
       Dodawanie i odejmowanie do 20
             Dodawanie i odejmowanie do 20
    Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
       Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
    Mnożenie i dzielenie
       Mnożenie do 100
       Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
    Liczby dodatnie i ujemne
       Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
    Logarytm
       Logarytm
    Systemy liczbowe
       Cyfry rzymskie
       Liczby binarne
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
    Ułamki zwykłe
       Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
    Ułamki dziesiętne
       Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
       Mnożenie ułamków dziesiętnych
Geometria
    Pojęcia geometryczne
       Nazwy figur i brył geometrycznych
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje