Aktywne wyścigi

Założenie nowego wyścigu

Działania na liczbach
    Liczenie
       Liczenie do 100
             Szacowanie liczby kropek
       Cyfry rzymskie
       Liczby do 1000: zapis słowny
       Liczby: miks przykładów
    Porównywanie i zaokrąglanie
       Porównywanie liczb w zakresie 100
       Zaokraglanie do dziesiątek i setek
    Dodawanie i odejmowanie: podstawy
       Dodawanie i odejmowanie do 10
          Dodawanie do 10
                   Dodawanie do 10 na obrazkach
          Dodawanie i odejmowanie do 10: miks przykładów
       Dodawanie i odejmowanie do 20
          Dodawanie do 20
                   Dodawanie do 20 na obrazkach
          Dodawanie i odejmowanie do 20: miks przykładów
       Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
          Dodawanie od 20 do 100
                   Dodawanie do 100 na obrazkach
          Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100: miks przykładów
       Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
          Dodawanie pisemne
          Odejmowanie pisemne
          Dodawanie i odejmowanie powyżej 100: miks przykładów
                   Dodawanie i odejmowanie pisemne
    Mnożenie i dzielenie
       Mnożenie i dzielenie do 100
             Tabliczka mnożenia w zakresie 100
       Mnożenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie pisemne
       Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
       Dzielenie z resztą
       Dzielenie liczb wielocyfrowych
       Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
    Liczenie: różne działania
       Kolejność wykonywania działań, nawiasy
       Działania na liczbach przybliżonych
    Liczby dodatnie i ujemne
       Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
       Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
       Działania na liczbach ujemnych
       Wyrażenia z wartością bezwzględną
       Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
    Podzielność
       Parzyste, nieparzyste
       Podzielność
       Liczby pierwsze
       Największy wspólny dzielnik
       Najmniejsza wspólna wielokrotność
       Podzielność: różne przykłady
    Potęgi i pierwiastki
       Potęgi
       Pierwiastki
       Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
       Potęgi liczb ujemnych
       Notacja naukowa liczb
       Potęgi i pierwiastki : miks przykładów
    Logarytm
       Logarytm: obliczanie
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
    Ułamki
       Rozpoznawanie ułamków zwykłych
       Ułamki zwykłe na osi liczbowej
       Porównywanie ułamków zwykłych
       Skracanie ułamków zwykłych
       Liczby mieszane
       Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
       Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
       Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
       Ułamki zwykłe: miks przykładów
    Procenty
       Procenty: rozpoznawanie
             Szacowanie procentów – kropki
       Działania na procentach
             Liczenie przybliżone z procentami
       Ułamki zwykłe i procenty
       Procenty: miks przykładów
    Ułamki dziesiętne
       Porównywanie ułamków dziesiętnych
       Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
       Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
       Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
       Mnożenie ułamków dziesiętnych
       Dzielenie ułamków dziesiętnych
       Ułamki zwykłe i dziesiętne
       Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
       Ułamki dziesiętne: miks przykładów
Geometria
    Wyobraźnia przestrzenna
       Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
             3D obiekty z różnych rzutów
       Siatka sześcianu
             Siatki kostki
       Siatki brył
       Wyobraźnia przestrzenna: miks przykładów
             Wyobraźnia przestrzenna: mix
    Pojęcia geometryczne
       Nazwy figur i brył geometrycznych
       Pojęcia związane z kątami
             Pojęcia: pary kątów
             Pojęcia: miary kątów
       Pojęcia związane z trójkątem
       Pojęcia związane z okręgiem
       Pojęcia geometryczne: miks przykładów
    Figury płaskie
       Trójkąt
          Twierdzenie Pitagorasa
             Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
    Pole powierzchni i obwód
       Długość i obwód
          Obwód: różne
       Pole, obwód: różne przykłady
             Pole, obwód: wzory, zasady
    Kąty
       Rozpoznawanie kątów
       Kąty w trójkącie
    Konstrukcje geometryczne
       Konstrukcje geometryczne: oznaczanie
    Działania i własności na płaszczyźnie
       Symetria osiowa
       Symetria środkowa
       Podobieństwo
       Odwzorowanie na płaszczyźnie
       Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady
    Geometria analityczna
       Punkty
          Współrzędne punktów na płaszczyźnie
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności
    Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
       Podstawianie do wyrażeń
       Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
       Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
             Rozkład na czynniki
             Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
       Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
       Wyrażenia wymierne
             Przekształcanie wyrażeń wymiernych
             Warunki wyrażeń wymiernych
       Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
             Przekształcanie wyrażeń z silnią
             Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
       Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
    Ciągi i szeregi
       Ciąg arytmetyczny i geometryczny
       Zapis ciągów
Funkcje
    Rodzaje i własności funkcji
       Podstawowe rodzaje funkcji
       Własności funkcji
    Wykresy funkcji
       Wykresy funkcji liniowej
       Wykresy funkcji kwadratowej
       Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
       Wykresy funkcji trygonometrycznych
       Wykresy nierówności liniowych
    Funkcja liniowa
       Własności funkcji liniowej
       Funkcja liniowa: różne przykłady
    Funkcja kwadratowa
       Własności funkcji kwadratowej
    Funkcje trygonometryczne
       Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
       Wartości funkcji trygonometrycznych
       Własności funkcji trygonometrycznych
       Funkcje trygonometryczne: różne przykłady
    Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
       Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych
Jednostki miary
    Czas
       Godziny: odczytywanie czasu
    Jednostki
       Jednostki długości
             Przeliczanie jednostek długości
             Jednostki długości: z życia
       Jednostki masy
             Jednostki masy: z życia
             Przeliczanie jednostek masy
       Jednostki pola powierzchni
             Jednostki pola: z życia
       Jednostki objętości
       Jednostki temperatury
             Jednostki temperatury: z życia
       Jednostki: różne przykłady
Kombinatoryka, zbiory, logika
    Zbiory
       Zbiory: pojęcia
       Działania na zbiorach
       Diagramy Venna
    Logika
       Logika: pojęcia
       Przekształcanie wyrażeń logicznych
    Kombinatoryka
       Kombinatoryka: pojęcia
    Statystyka opisowa
       Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje