Arytmetyka

Liczenie
Liczenie do 20
Domino liczbowe
Wąż liczbowy
Porównywanie liczb do 20
Porównywanie liczb do 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb do 1000
Porównywanie liczb do 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie na obrazkach
Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Dodawanie i odejmowanie do 20
Kółko dodawania i odejmowania
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100   
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Podzielność
Podzielność   
Krzyżówka podzielności
Křížovka dělitelnosti
Podzielność i diagram Venna
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Równania rzymskie

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu   
Pole powierzchni, obwód
Obwód (na kratce)
Pole (na kratce)
Obwód: trójkąty, czworokąty - mix   
Pole: trójkąty, czworokąty - mix
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole koła
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup - mix
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup - mix
Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu
Objętość: kula, walec, stożek - mix
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i okręgi
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Geometria analityczna
Krzywe stożkowe
Równania krzywych stożkowych

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Wyrażenia wymierne
Równania
Równania kwadratowe
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Nierówności
Nierówności kwadratowe
Nierówności z wartością bezwzględną

Funkcje

Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych

Jednostki, miary

Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje