Działania na liczbach

Pokaż/schowaj wyjaśnienie
Wyjaśnienie jest schowane.

Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Domino liczbowe
Wąż liczbowy
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Równania rzymskie
Porównywanie i zaokrąglanie
Porównywanie liczb w zakresie 20
Porównywanie liczb w zakresie 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb w zakresie 1000
Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Sčítání do 10
Obrázkové sčítání
Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Kółko dodawania i odejmowania
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 100
Szacowanie liczby kropek
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Liczby: różne przykłady
Porównywanie i zaokrąglanie
Porównywanie liczb w zakresie 20
Porównywanie liczb w zakresie 100
Porównywanie liczb w zakresie 100: nierówności ostre (mocne)
Porównywanie liczb w zakresie 100: nierówności nieostre (słabe)
Zaokraglanie do dziesiątek i setek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaokrąglanie wielkich liczb
Porównywanie i zaokrąglanie: różne
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Sčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Odčítání do 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie w zakresie 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Parzyste, nieparzyste  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Podzielność  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby pierwsze  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami


Memory

Szukanie pasujących par.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Oś liczbowa w zakresie 20  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczenie w zakresie 100
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Sčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie na obrazkach
Odejmowanie na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie do 100 na obrazkach
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Mnożenie przez 4
Mnożenie przez 5
Mnożenie przez 6
Mnożenie przez 7
Mnożenie przez 8
Mnożenie przez 9
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie na obrazkach
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Podzielność
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm


Krok po kroku

Uzupełnianie poszczególnych kroków dłuższego zadania.


Działania na liczbach
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Podzielność
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Działania na liczbach
Liczenie
Oś liczbowa w zakresie 20  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczenie w zakresie 100
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Liczby: różne przykłady
Porównywanie i zaokrąglanie
Zaokraglanie do dziesiątek i setek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaokrąglanie wielkich liczb
Porównywanie i zaokrąglanie: różne
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Sčítání do 10
Sčítání do 10 obrázkově
Odčítání do 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Uzupełnianie ciągu liczbowego: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: różne przykłady
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania z rozmaitymi przykładami oraz komentarzami do odpowiedzi.


Działania na liczbach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie z resztą
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Zadania tekstowe na obliczanie wieku
Podchwytliwe zadania tekstowe
Różne działania: różne przykłady
Kombinacje podstawowych działań
Podzielność
Podzielność: różne przykłady
Dzielnik, wielokrotność


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Działania na liczbach
      Liczenie
           Cyfry rzymskie Start
      Dodawanie i odejmowanie: podstawy
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 Start
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Start
      Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100 Start
      Mnożenie i dzielenie
           Mnożenie w zakresie 100 Start
           Dzielenie przez liczby jednocyfrowe Start
      Liczby dodatnie i ujemne
           Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne Start
           Działania na liczbach ujemnych Start
      Podzielność
           Parzyste, nieparzyste Start
           Podzielność Start
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje