Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Domino liczbowe
Wąż liczbowy
Porównywanie liczb w zakresie 20
Porównywanie liczb w zakresie 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb w zakresie 1000
Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie na obrazkach
Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Kółko dodawania i odejmowania
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne   
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Równania rzymskie


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 100
Szacowanie liczby kropek
Porównywanie liczb w zakresie 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek   
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: różne przykłady
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie w zakresie 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne   
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Parzyste, nieparzyste   
Podzielność   
Liczby pierwsze   
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne   


Memory

Szukanie pasujących par.


Działania na liczbach
Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Oś liczbowa w zakresie 20   
Liczenie w zakresie 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie na obrazkach
Odejmowanie na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Mnożenie do 100 na obrazkach
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Mnożenie przez 4
Mnożenie przez 5
Mnożenie przez 6
Mnożenie przez 7
Mnożenie przez 8
Mnożenie przez 9
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie na obrazkach
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne   


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Działania na liczbach
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Działania na liczbach
Liczenie
Oś liczbowa w zakresie 20   
Liczenie w zakresie 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek   
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: różne przykłady
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie do 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne   
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: różne przykłady
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne   


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Działania na liczbach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie z resztą
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Zadania tekstowe na obliczanie wieku
Podchwytliwe zadania tekstowe
Różne działania: różne przykłady
Kombinacje podstawowych działań
Podzielność
Podzielność: różne przykłady
Dzielnik, wielokrotność


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Działania na liczbach
      Dodawanie i odejmowanie: podstawy
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
           Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Mnożenie i dzielenie
           Mnożenie w zakresie 100
1
2
3
4
5
6
7
Start
           Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
1
2
3
4
Start
      Liczby dodatnie i ujemne
           Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
1
2
3
4
Start
           Działania na liczbach ujemnych
1
2
3
4
Start
      Podzielność
           Parzyste, nieparzyste
1
2
3
4
Start
           Podzielność
1
2
3
Start
      Logarytm
           Logarytm
1
2
3
Start
      Systemy liczbowe
           Cyfry rzymskie
1
2
3
4
Start
           Liczby binarne
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje