Decydowanie

Szybkie ćwiczenie do nauki liczenia. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji (nie musisz niczego pisać na klawiaturze). Oferujemy ponad 10 tysięcy zadań, od 1+1 aż po logarytmy. Jeżeli wolisz zadania otwarte, czyli takie, w których samodzielnie wpisujesz poprawną odpowiedź, wypróbuj ćwiczenie Wpisywanie odpowiedzi.

Działania na liczbach

Liczenie
Liczenie w zakresie 100
Szacowanie liczby kropek
Porównywanie liczb w zakresie 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokraglanie do dziesiątek i setek   
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: różne przykłady
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie w zakresie 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne   
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Parzyste, nieparzyste   
Podzielność   
Liczby pierwsze   
Największy wspólny dzielnik   
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne   

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane   
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Szacowanie procentów – kropki
Działania na procentach   
Obliczenia przybliżone z procentami
Ułamki zwykłe i procenty
Procenty: różne przykłady
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny   
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych   
Mnożenie ułamków dziesiętnych   
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu   
Siatka sześcianu
Siatki brył   
Przekroje sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: różne
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Trójkąt: różne
Koło i okrąg   
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód
Obwód trójkąta   
Obwód kwadratu i prostokąta
Pole równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt
Pole powierzchni
Pole trójkąta
Pole kwadratu i prostokąta
Pole koła   
Pole: kombinacje figur
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: różne przykłady
Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)
Pole, obwód: wzory, zasady
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty a okrąg
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie   
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady
Analytická geometrie
Odcinki
Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie
Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni
Środek odcinka na płaszczyźnie
Wektory
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica
Proste
Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
Rozkład na czynniki
Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Upraszczanie wyrażeń wymiernych
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Zapisywanie za pomocą równania
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Ciągi i szeregi
Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Zapis ciągów

Funkcje

Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych   
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: różne przykłady
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: różne przykłady
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny   
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: różne przykłady
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Jednostki miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Przeliczanie jednostek długości
Jednostki długości: z życia
Jednostki masy   
Jednostki masy: z życia
Przeliczanie jednostek masy
Jednostki pola powierzchni   
Przeliczanie jednostek pola powierzchni
Jednostki pola powierzchni: z życia
Jednostki objętości   
Jednostki temperatury   
Jednostki temperatury: z życia
Jednostki: różne przykłady
Jednostki: symbole i przedrostki
Wybór poprawnej jednostki

Kombinatoryka, zbiory, logika

Zbiory
Zbiory: pojęcia   
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: różne przykłady
Logika
Zdania logiczne
Logika morska
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: różne przykłady
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Współczynnik korelacji
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje