Decydowanie

Szybkie ćwiczenie do nauki liczenia. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji (nie musisz niczego pisać na klawiaturze). Oferujemy ponad 10 tysięcy zadań, od 1+1 aż po logarytmy. Jeżeli wolisz zadania otwarte, czyli takie, w których samodzielnie wpisujesz poprawną odpowiedź, wypróbuj ćwiczenie Wpisywanie odpowiedzi.

Filtruj wg klasy

Działania na liczbach

Liczenie
Liczenie w zakresie 100
Szacowanie liczby kropek
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Liczby: różne przykłady
Porównywanie i zaokrąglanie
Porównywanie liczb w zakresie 20
Porównywanie liczb w zakresie 100
Porównywanie liczb w zakresie 100: nierówności ostre (mocne)
Porównywanie liczb w zakresie 100: nierówności nieostre (słabe)
Zaokraglanie do dziesiątek i setek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaokrąglanie wielkich liczb
Porównywanie i zaokrąglanie: różne
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie w zakresie 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Parzyste, nieparzyste  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Podzielność  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby pierwsze  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Procenty: rozpoznawanie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Szacowanie procentów – kropki
Działania na procentach  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Obliczenia przybliżone z procentami
Ułamki zwykłe i procenty
Procenty: różne przykłady
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Porównywanie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Klocki: plan budowli
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Siatka sześcianu
Siatki brył  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Przekroje sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: różne
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Trójkąt: różne
Koło i okrąg  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód
Obwód trójkąta  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Obwód kwadratu i prostokąta
Obwód równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt
Pole powierzchni
Pole trójkąta
Pole kwadratu i prostokąta
Pole koła  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole wycinka kołowego
Pole: kombinacje figur
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: różne przykłady
Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)
Pole, obwód: wzory, zasady
Kąty
Porównywanie kątów  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Kąty i wielokąty
Kąty a okrąg
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: różne przykłady
Geometria analityczna
Punkty
Współrzędne punktów na płaszczyźnie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odcinki
Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie
Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni
Środek odcinka na płaszczyźnie
Odcinki: różne
Wektory
Wektory: pojęcia
Wektory: różne
Działania na wektorach
Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica
Proste
Proste: pojęcia
Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Proporcjonalność
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
Rozkład na czynniki
Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Upraszczanie wyrażeń wymiernych
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Podmínky lomených výrazů
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Zadania z równaniami
Zapisywanie za pomocą równania
Ciągi i szeregi
Ciąg arytmetyczny i geometryczny
Zapis ciągów

Funkcje

Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowej
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: różne przykłady
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: różne przykłady
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcje trygonometryczne
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: różne przykłady
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Jednostki miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki czasu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki
Jednostki długości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zamiana jednostek długości
Jednostki długości: z życia
Jednostki masy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki masy: z życia
Zamiana jednostek masy
Jednostki pola powierzchni  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zamiana jednostek pola powierzchni
Jednostki pola powierzchni: z życia
Jednostki objętości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki temperatury  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki temperatury: z życia
Jednostki: różne przykłady
Jednostki: symbole i przedrostki
Wybór poprawnej jednostki

Kombinatoryka, zbiory, logika

Zbiory
Zbiory: pojęcia  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: różne przykłady
Logika
Zdania logiczne
Logika morska
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: różne przykłady
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Współczynnik korelacji
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje