Decydowanie

Szybkie ćwiczenie do nauki liczenia. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi spośród dwóch propozycji (nie musisz niczego pisać na klawiaturze). Oferujemy ponad 10 tysięcy zadań, od 1+1 aż po logarytmy. Jeżeli wolisz zadania otwarte, czyli takie, w których samodzielnie wpisujesz poprawną odpowiedź, wypróbuj ćwiczenie Wpisywanie odpowiedzi.

Arytmetyka

Liczenie
Liczenie do 100
Szacowanie liczby kropek
Porównywanie liczb do 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: mix
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
Dodawanie do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100   
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie pisemne
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: mix
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Zapis słowny wyrażeń algebraicznych
Działania na liczbach przybliżonych
Liczby dodatnie i ujemne
Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: mix
Podzielność
Parzyste, nieparzyste   
Podzielność   
Liczby pierwsze   
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: mix
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Notacja naukowa liczb
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: mix
Logarytm
Logarytm
Wyrażenia z logarytmami
Wyrażenia z logarytmami
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
Ułamki zwykłe: mix
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Szacowanie procentów – kropki
Obliczanie procentów   
Obliczenia przybliżone z procentami
Ułamki zwykłe i procenty
Procenty: mix
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny   
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: mix

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna na płaszczyźnie
Uzupełnianie figur
Obracanie i przewracanie w płaszczyźnie
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Obiekty 3D z różnych rzutów
Drut w przezroczystym sześcianie
Drut w przezroczystym obiekcie
Rzut z przodu, z góry, z boku
Kostki: plan budowy
Budowla z kostek: rzut z boku
Rzut z przodu i z góry
Siatka sześcianu   
Siatka sześcianu
Siatki brył   
Przekrój sześcianu
Przekroje brył
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Wyobraźnia przestrzenna: mix
Pojęcia geometryczne
Nazwy figur i brył geometrycznych
Pojęcia związane z kątami
Pojęcia: oznaczenia kątów
Pojęcia: pary kątów
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z trójkątem
Pojęcia związane z okręgiem
Pojęcia związane z okręgiem
Figury płaskie
Trójkąt
Koło, okrąg
Pole powierzchni, obwód
Obwód: trójkąt, czworokąt   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt
Pole: trójkąt, czworokąt
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: koło, okrąg, wycinek kołowy
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: wzory, zasady
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość: sześcian, prostopadłościan
Kąty
Porównywanie kątów   
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty i okręgi
Konstrukcje geometryczne
Konstrukcje geometryczne: oznaczanie   
Półproste i półpłaszczyzny
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Podobieństwo
Odwzorowanie na płaszczyźnie
Działania i własności na płaszczyźnie: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie w 3D
Geometria analityczna
Odcinki
Wektory: pojęcia
Działania na wektorach
Równanie prostej
Równanie płaszczyzny
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: mix

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Zapisywanie za pomocą wyrażeń
Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi
Zapis wyrażeń ze zmiennymi
Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń
Zapis polecenia za pomocą wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi
Rozkład na czynniki
Upraszczanie wyrażeń z ułamkami
Wyrażenia wymierne
Przekształcanie wyrażeń wymiernych
Warunki wyrażeń wymiernych
Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona
Przekształcanie wyrażeń z silnią
Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona
Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
Równania
Zapisywanie za pomocą równania
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Ciągi i szeregi
Zapis ciągów
Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Funkcje

Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: mix
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: mix
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: mix
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Jednostki, miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Przeliczanie jednostek długości
Jednostki długości: z życia
Jednostki masy   
Jednostki masy: z życia
Przeliczanie jednostek masy
Jednostki pola powierzchni   
Przeliczanie jednostek objętości
Jednostki pola powierzchni: z życia
Jednostki objętości   
Jednostki temperatury   
Jednostki temperatury: z życia
Jednostki: mix
Jednostki: symbole i przedrostki
Wybór poprawnej jednostki
Jednostki czasu   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Zbiory: pojęcia   
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: mix
Logika
Zdania logiczne
Logika morska
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: mix
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Współczynnik korelacji
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia

Wybrane przykłady

Pole: kwadrat, prostokąt

Oblicz pole kwadratu ABCD:

Ułamki zwykłe: mix

Który ułamek jest większy?

Mnożenie liczb wielocyfrowych

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje