Arytmetyka

Liczenie
Oś liczbowa do 20
Liczenie do 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: mix
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pod kreską
Odejmowanie pod kreską
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix
Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: mix
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: mix
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: mix
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: mix
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: mix
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie
Liczby binarne

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków
Ułamki na osi liczbowej
Skracanie ułamków
Liczby mieszane
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Dodawanie ułamków z obrazkami
Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej
Mnożenie i dzielenie ułamków
Działania na ułamkach
Ułamki: mix
Procenty
Obliczanie procentów
Ułamki i procenty
Liczby dziesiętne
Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
Mnożenie liczb dziesiętnych
Dzielenie liczb dziesiętnych
Działania na liczbach dziesiętnych
Ułamki i liczby dziesiętne
Liczby dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Liczby dziesiętne: mix

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Pole powierzchni, obwód
Pole (na siatce)
Obwód (na siatce)
Pole: trójkąty, czworokąty
Obwód: trójkąt, czworokąt
Pole, obwód: koło, okrąg
Pole: różne figury
Pole, obwód: mix
Pole, obwód: różne pytania
Objętość, pole powierzchni
Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup
Objętość: kule, walce, stożki
Pole: kule, walce, stożki
Objętość, pole: mix
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie
Kąty i wielokąty
Kąty: mix
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: mix

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: mix
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Wyznaczanie niewiadomej z równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Równania kwadratowe
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania: mix
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy

Jednostki, miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   
Jednostki objętości   
Jednostki: mix
Jednostki czasu   

Matematyka dyskretna

Kombinatoryka
Symbol Newtona
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: mix
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej

Wybrane przykłady

Odejmowanie pod kreską

Tabliczka mnożenia do 100

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje