Wpisywanie odpowiedzi

Klasyczne ćwiczenie utrwalające umiejętność liczenia – twoim zadaniem jest rozwiązać zadanie i zapisać odpowiedź w postaci liczby. Oferujemy 4000 przykładów, od 1+1 aż po logarytmy.

Filtruj wg klasy

Działania na liczbach

Liczenie
Oś liczbowa w zakresie 20  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczenie w zakresie 100
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Liczby: różne przykłady
Porównywanie i zaokrąglanie
Zaokraglanie do dziesiątek i setek  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zaokrąglanie wielkich liczb
Porównywanie i zaokrąglanie: różne
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie do 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Uzupełnianie ciągu liczbowego: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: różne przykłady
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Największy wspólny dzielnik  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dodawanie ułamków z obrazkami
Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Działania na procentach  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Dzielenie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Działania na ułamkach dziesiętnych
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód trójkąta  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Obwód kwadratu i prostokąta
Obwód równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez
Pole powierzchni
Pole kwadratu i prostokąta
Pole trapezu
Pole koła  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole: kombinacje figur
Pole: różne
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: różne przykłady
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Kąty i wielokąty
Kąty: różne przykłady
Geometria analityczna
Punkty
Współrzędne punktów na płaszczyźnie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odcinki
Środek odcinka na płaszczyźnie
Odcinki: różne

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania: różne przykłady
Równania zaawansowane
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania
Równania kwadratowe
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania zaawansowane: różne
Zadania z równaniami
Wyznaczanie niewiadomej z równania

Jednostki miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki czasu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki
Jednostki długości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki masy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki pola powierzchni  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki objętości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika

Kombinatoryka
Symbol Newtona  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: różne przykłady
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje