Działania na liczbach

Liczenie
Oś liczbowa w zakresie 20   
Liczenie w zakresie 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokraglanie do dziesiątek i setek   
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: różne przykłady
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Dodawanie do 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100   
Mnożenie przez 2
Mnożenie przez 3
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: różne przykłady
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Największy wspólny dzielnik   
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne   

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane   
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Dodawanie ułamków z obrazkami
Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Działania na procentach   
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych   
Mnożenie ułamków dziesiętnych   
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Działania na ułamkach dziesiętnych
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi   
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód trójkąta   
Obwód kwadratu i prostokąta
Pole równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez
Pole powierzchni
Pole kwadratu i prostokąta
Pole trapezu
Pole: kombinacje figur
Pole: różne
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: różne przykłady
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty: różne przykłady
Analytická geometrie
Punkty
Współrzędne punktów na płaszczyźnie
Odcinki
Środek odcinka na płaszczyźnie

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Wyznaczanie niewiadomej z równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Kvadratické rovnice
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania: różne przykłady
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy

Jednostki miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   
Jednostki objętości   
Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika

Kombinatoryka
Symbol Newtona   
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: różne przykłady
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje