Arytmetyka

Liczenie
Oś liczbowa do 20
Liczenie do 100
Liczby: zapis słowny
Wielkie liczby: zapis słowny
Zaokrąglanie do dziesiątek i setek
Zaokrąglanie wielkich liczb
Liczby: różne przykłady
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie do 10 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie do 20
Dodawanie do 20 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100
Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach
Dodawanie i odejmowanie powyżej 100
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady
Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie do 100   
Tabliczka mnożenia do 100
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe   
Dzielenie z resztą
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Mnożenie i dzielenie: różne przykłady
Liczenie: różne działania
Dodawanie i odejmowanie z nawiasami
Kolejność wykonywania działań, nawiasy   
Dodawanie i myślenie logiczne
Liczenie z pomysłem
Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie
Różne działania: różne przykłady
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach ujemnych   
Wyrażenia z wartością bezwzględną
Liczby dodatnie i ujemne: różne przykłady
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność
Podzielność: różne przykłady
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Potęgi liczb ujemnych
Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady
Logarytm
Logarytm
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Liczby binarne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków z obrazkami
Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Obliczanie procentów   
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Działania na liczbach dziesiętnych
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D
Liczba klocków
Liczby wierzchołków, ścian, krawędzi   
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód trójkąta
Obwód kwadratu i prostokąta
Pole równoległoboku
Obwód trapezu
Obwód koła, długość okręgu
Obwód: różne   
Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt
Obwód: równoległobok, trapez
Pole powierzchni
Pole kwadratu i prostokąta
Pole trapezu
Pole: kombinacje figur
Pole: różne
Pole: kwadrat, prostokąt
Pole, obwód: różne przykłady
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty i wielokąty
Kąty: różne przykłady

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Wyrażenia wymierne
Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady
Równania
Równania w jednym kroku
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z liczbami dziesiętnymi
Równania z wyrażeniami wymiernymi
Wyznaczanie niewiadomej z równania
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Równania kwadratowe
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Równania: różne przykłady
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: zmiana i podział liczby
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy

Jednostki, miary

Czas
Godziny: odczytywanie czasu   
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   
Jednostki objętości   
Jednostki: różne przykłady

Matematyka dyskretna

Kombinatoryka
Symbol Newtona   
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: różne przykłady
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej

Wybrane przykłady

Odejmowanie pisemne

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie do 10

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje