Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty

Procenty: różne przykłady

Geometria: Kąty

Kąty a okrąg

Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie

Symetria osiowa

Symetria środkowa

Obrót

Podobieństwo

Odwzorowanie na płaszczyźnie

Geometria: Analytická geometrie

Współrzędne punktów na płaszczyźnie

Odcinki

Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie

Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni

Środek odcinka na płaszczyźnie

Wektory

Wektory: pojęcia

Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica

Proste

Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Zadania na położenie

Zadania metryczne

Krzywe stożkowe: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Kvadratické rovnice

Równania wykładnicze

Równania logarytmiczne

Równania: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Ciągi i szeregi

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Zapis ciągów

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje