Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Geometria: Figury płaskie

Twierdzenie Pitagorasa: podstawy

Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie

Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady

Twierdzenie o wysokościach trójkąta

Trójkąt: różne

Koło i okrąg

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Pole powierzchni (na kratce)

Pole równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Kvadratické rovnice

Równania: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Funkcje: Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny

Wartości funkcji trygonometrycznych

Własności funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Jednostki miary: Czas

Działania z czasem

Kombinatoryka, zbiory, logika: Kombinatoryka

Kombinatoryka: pojęcia

Symbol Newtona

Kombinatoryka, zbiory, logika: Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje