Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Kombinatoryka, zbiory, logika
Zbiory
Diagramy Venna


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Kombinatoryka, zbiory, logika
Zbiory
Zbiory: pojęcia   
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: różne przykłady
Logika
Zdania logiczne
Logika morska
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: różne przykłady
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Współczynnik korelacji
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia


Memory

Szukanie pasujących par.


Kombinatoryka, zbiory, logika
Zbiory
Zbiory: pojęcia   
Diagramy Venna
Logika
Logika: pojęcia
Kombinatoryka
Symbol Newtona   


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Kombinatoryka, zbiory, logika
Kombinatoryka
Symbol Newtona   
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: różne przykłady
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Kombinatoryka, zbiory, logika
Zbiory
Zbiory: różne przykłady
Zadania tekstowe o zbiorach
Kombinatoryka
Permutacje, kombinacje, wariacje
Kombinacje bez powtórzeń
Kombinacje z powtórzeniami
Permutacje i wariacje bez powtórzeń
Permutacje i wariacje z powtórzeniami
Kombinatoryka: różne przykłady
Numeryczna rozgrzewka kombinatoryczna
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa: różne przykłady


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje