Przesuwanie

Przesuwanie karteczek na właściwe miejsce. Proste sterowanie, ciekawe i niesztampowe zadania.


Matematyka dyskretna
Zbiory
Diagramy Venna


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.


Matematyka dyskretna
Zbiory
Zbiory: pojęcia
Zapisywanie zbiorów
Działania na zbiorach
Własności zbiorów i działań na zbiorach
Diagramy Venna
Potęgi potęg, zbiór potęgowy
Zbiory: mix
Logika
Zdania logiczne
Logika: pojęcia
Ocena wyrażeń logicznych
Przekształcanie wyrażeń logicznych
Kwantyfikatory
Logika: mix
Kombinatoryka
Kombinatoryka: pojęcia
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa: pojęcia i oznaczenie
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Częstość bezwzględna i względna
Współczynnik korelacji
Rodzaje cech statystycznych
Średnia, mediana i dominanta (zastosowanie)
Statystyka opisowa: podstawowe pojęcia
Statystyka opisowa: pojęcia podstawowe


Memory

Szukanie pasujących par.


Matematyka dyskretna
Zbiory
Zbiory: pojęcia
Diagramy Venna
Logika
Logika: pojęcia
Kombinatoryka
Symbol Newtona


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na wykonaniu poszczególnych kroków prowadzących do rozwiązania dłuższego zadania – na przykład przy upraszczaniu wyrażeń albo rozwiązywaniu równań. Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Matematyka dyskretna
Logika
Przekształcanie wyrażeń logicznych


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Matematyka dyskretna
Kombinatoryka
Symbol Newtona
Rachunek prawdopodobieństwa
Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia
Doświadczenia losowe i zdarzenia złożone
Rachunek prawdopodobieństwa: mix
Prawdopodobieństwo: kostki
Statystyka opisowa
Średnia i mediana
Własności średniej arytmetycznej


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Matematyka dyskretna
Zbiory
Zbiory: mix
Zadania tekstowe o zbiorach
Kombinatoryka
Permutacja, kombinacja, wariacja
Kombinacje bez powtórzeń
Kombinacje z powtórzeniami
Permutacje i wariacje bez powtórzeń
Permutacje i wariacje z powtórzeniami
Kombinatoryka: mix
Numeryczna rozgrzewka kombinatoryczna
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa: mix


NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje