Działania na liczbach: Liczenie

Liczenie w zakresie 20

Oś liczbowa w zakresie 20

Liczenie w zakresie 100

Porównywanie liczb w zakresie 100

Liczby: zapis słowny

Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000

Wielkie liczby: zapis słowny

Zaokraglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglanie wielkich liczb

Liczby: różne przykłady

Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie w zakresie 100

Tabliczka mnożenia w zakresie 100

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie pisemne

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie z resztą

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Działania na liczbach: Liczenie: różne działania

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Działania na liczbach przybliżonych

Dodawanie i myślenie logiczne

Różne działania: różne przykłady

Działania na liczbach: Podzielność

Parzyste, nieparzyste

Podzielność

Liczby pierwsze

Największy wspólny dzielnik

Najmniejsza wspólna wielokrotność

Podzielność: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty

Procenty: rozpoznawanie

Działania na procentach

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód: różne

Pole kwadratu i prostokąta

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Geometria: Kąty

Porównywanie kątów

Kąty w trójkącie

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: działania

Mam na myśli pewną liczbę

Funkcje: Wykresy funkcji

Współrzędne punktów

Jednostki miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory

Diagramy Venna

Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika

Zdania logiczne

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Zależności między wykresami a tabelami

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje