Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki zwykłe i dziesiętne


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane   
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Szacowanie procentów – kropki
Obliczanie procentów   
Obliczenia przybliżone z procentami
Ułamki zwykłe i procenty
Procenty: różne przykłady
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny   
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych   
Mnożenie ułamków dziesiętnych   
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady


Memory

Szukanie pasujących par.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki: zapis słowny
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane   
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Ułamki: dodawanie na obrazkach
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Obliczanie procentów   
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: zapis słowny   
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych   
Mnożenie ułamków dziesiętnych   
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Ułamki zwykłe i dziesiętne


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Obliczanie procentów   
Ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły


Wpisywanie odpowiedzi

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Skracanie ułamków zwykłych
Liczby mieszane   
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Dodawanie ułamków z obrazkami
Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Obliczanie procentów   
Ułamki zwykłe i procenty
Ułamki dziesiętne
Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych   
Mnożenie ułamków dziesiętnych   
Dzielenie ułamków dziesiętnych   
Działania na ułamkach dziesiętnych
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki
Ułamki dziesiętne: różne przykłady


Zadania tekstowe

Klasyczne zadania tekstowe z rozmaitymi przykładami oraz tekstami wyjaśniającymi.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe: różne przykłady
Procenty
Procenty: różne przykłady
Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne: różne przykłady


Kalkulator

Podczas rozwiązywania tego zadania musisz logicznie myśleć i... liczyć! Wpadł ci w ręce kalkulator, w którym brakuje niektórych przycisków. Twoim zadaniem jest wygenerować na wyświetlaczu podane liczby.


Liczby dziesiętne, ułamkiRoboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne
      Ułamki zwykłe
           Rozpoznawanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
           Ułamki zwykłe na osi liczbowej
1
2
3
Start
           Porównywanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
1
2
3
4
Start
      Procenty
           Obliczanie procentów
1
2
3
4
Start
      Ułamki dziesiętne
           Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
1
2
3
4
Start
           Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych
1
2
3
4
5
Start
           Mnożenie ułamków dziesiętnych
1
2
3
4
5
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje