Krok po kroku

Ćwiczenie polega na wykonaniu poszczególnych kroków prowadzących do rozwiązania dłuższego zadania – na przykład przy upraszczaniu wyrażeń albo rozwiązywaniu równań. Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.

Arytmetyka

Mnożenie i dzielenie
Mnożenie liczb wielocyfrowych
Dzielenie liczb wielocyfrowych
Liczenie: różne działania
Kolejność wykonywania działań, nawiasy
Podzielność
Największy wspólny dzielnik
Najmniejsza wspólna wielokrotność

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne

Ułamki
Skracanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków
Mnożenie i dzielenie ułamków
Procenty
Obliczanie procentów
Liczby dziesiętne
Ułamki i liczby dziesiętne
Zamiana ułamka na liczbę dziesiętną
Zamiana liczby dziesiętnej na ułamek

Geometria

Pole powierzchni, obwód
Pole: różne figury
Pole szarego obszaru
Objętość, pole powierzchni
Objętość, pole: mix
Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup
Kąty
Kąty w trójkącie
Konstrukcje geometryczne
Zadania konstrukcyjne: przekroje  Nowa treść
Trójkąt prostokątny
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Twierdzenie Pitagorasa: zadania tekstowe w krokach
Aksjomaty Euklidesa
Geometria analityczna
Równanie prostej
Zadania na położenie
Zadania metryczne

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Podstawianie do wyrażeń
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi
Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)
Wyrażenia wymierne
Warunki wyrażeń wymiernych
Równania
Podstawowe równania z jedną niewiadomą
Równania z nawiasami
Równania z niewiadomą w mianowniku
Równania z ułamkami
Równania z wyrażeniami wymiernymi  Nowa treść
Dwa równania z dwoma niewiadomymi
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania
Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania
Równania kwadratowe
Równania czysto kwadratowe
Równania kwadratowe bez członu bezwzględnego
Równania kwadratowe: wyróżnik
Równania kwadratowe: wzory Viète’a
Równania wykładnicze
Równania logarytmiczne
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: działania
Stosunki: skala mapy
Proporcjonalność prosta i odwrotna
Mam na myśli pewną liczbę  Nowa treść
Zadania o mieszaninach
Zadania z równaniami: mix
Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Funkcje

Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny

Jednostki, miary

Czas
Jednostki czasu   
Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki objętości   
Jednostki czasu   

Matematyka dyskretna

Logika
Przekształcanie wyrażeń logicznych
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje