Przesuwanie

Przesuwanie karteczek w odpowiednie miejsce. Proste sterowanie, atrakcyjne i oryginalne zadania.


Funkcje
Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Funkcje
Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: różne przykłady
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: różne przykłady
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: różne przykłady
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych


Memory

Szukanie pasujących par.


Funkcje
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Funkcja trygonometryczna
Wartości funkcji trygonometrycznych


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu poszczególnych kroków składających się na dłuższe zadanie, takie jak np. upraszczanie wyrażeń lub rozwiązywanie równań. Ćwiczenie stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Funkcje
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny


Wykresownik

Wykresownik to specjalistyczne ćwiczenie do pracy z wykresem i funkcjami.


Funkcje
Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów   
Wykresy funkcji liniowej
Wytyczna funkcji liniowej
Graficzne rozwiązywanie równań
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Kalkulator

Podczas rozwiązywania tego zadania musisz logicznie myśleć i... liczyć! Wpadł ci w ręce kalkulator, w którym brakuje niektórych przycisków. Twoim zadaniem jest wygenerować na wyświetlaczu podane liczby.


Funkcje trygonometryczne

BonusRoboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Funkcje
      Wykresy funkcji
           Współrzędne punktów
1
2
3
4
Start
           Wykresy funkcji kwadratowych
1
2
3
4
Start
           Wykresy nierówności liniowych
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje