Przesuwanie

Przesuwanie karteczek na właściwe miejsce. Proste sterowanie, ciekawe i niesztampowe zadania.


Funkcje
Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych


Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.


Funkcje
Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Własności funkcji: mix
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Wykresy funkcji: mix
Funkcja liniowa
Własności funkcji liniowej
Funkcja liniowa: mix
Funkcja kwadratowa
Własności funkcji kwadratowej
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny
Wartości funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: zależności i wzory
Własności funkcji trygonometrycznych
Funkcje trygonometryczne: mix
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych


Memory

Szukanie pasujących par.


Funkcje
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy nierówności liniowych
Funkcja trygonometryczna
Wartości funkcji trygonometrycznych


Krok po kroku

Ćwiczenie polega na wykonaniu poszczególnych kroków prowadzących do rozwiązania dłuższego zadania – na przykład przy upraszczaniu wyrażeń albo rozwiązywaniu równań. Ćwiczenie to stanowi idealną rozgrzewkę przed samodzielnym rozwiązywaniem całych przykładów.


Funkcje
Funkcja trygonometryczna
Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny


Wykresownik

Wykresownik to specjalistyczne ćwiczenie do pracy z wykresem i funkcjami.


Funkcje
Rodzaje i własności funkcji
Podstawowe rodzaje funkcji
Własności funkcji
Wykresy funkcji
Współrzędne punktów
Wykresy funkcji liniowej
Wytyczna funkcji liniowej
Graficzne rozwiązywanie równań
Wykresy funkcji kwadratowych
Wykresy funkcji z wartością bezwzględną
Wykresy funkcji trygonometrycznych
Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Kalkulator

Podczas rozwiązywania tego zadania musisz logicznie myśleć i... liczyć! Wpadł ci w ręce kalkulator, w którym brakuje niektórych przycisków. Twoim zadaniem jest wygenerować na wyświetlaczu podane liczby.


Funkcje trygonometryczne

BonusRoboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Funkcje
      Wykresy funkcji
           Współrzędne punktów
1
2
3
4
Start
           Wykresy funkcji kwadratowych
1
2
3
4
Start
           Wykresy nierówności liniowych
1
2
3
4
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje