Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy

Dodawanie i odejmowanie do 10

Dodawanie na obrazkach

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 10

Memory: łatwe

Dodawanie do 10 na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Dodawanie na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie do 20

Zadania tekstowe: łatwe

Odejmowanie na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie do 20 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie do 20

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Memory: łatwe

Kółko dodawania i odejmowania

Przesuwanie: łatwe

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: średnie

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: trudne

Pajęczyny

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie do 20

Roboty: łatwe
0

Dodawanie, odejmowanie i myślenie

Siła grup

Przesuwanie: łatwe

Siła grup

Przesuwanie: średnie

Owale liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: łatwe

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)

Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie: podstawy (różne przykłady)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Dodawanie do 100 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Decydowanie: średnie

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Decydowanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Mnożenie do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie do 100

Memory: trudne

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100 na obrazkach

Memory: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie przez 2

Memory: łatwe

Mnożenie przez 3

Memory: łatwe

Mnożenie przez 4

Memory: łatwe

Mnożenie przez 5

Memory: łatwe

Mnożenie przez 6

Memory: łatwe

Mnożenie przez 7

Memory: łatwe

Mnożenie przez 8

Memory: łatwe

Mnożenie przez 9

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Roboty: łatwe
0

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie na obrazkach

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Roboty: łatwe
0

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: łatwe

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Decydowanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Geometria: Wyobraźnia przestrzenna

Wyobraźnia przestrzenna: obiekty 3D

Liczba klocków

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Rzut z przodu, z góry, z boku

Klocki: plan budowli

Decydowanie: łatwe

Klocki: plan budowli

Memory: łatwe

Geometria: Konstrukcje geometryczne

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Kratki: rozgrzewka

Kratki: łatwe
0/7

Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie

Symetria osiowa

Symetria osiowa

Kratki: łatwe
0/11

Matematyka dyskretna: Logika

Zdania logiczne

Logika morska

Decydowanie: łatwe

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Tabele układów

Przesuwanie: łatwe

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje