Arytmetyka: Liczenie

Zaokrąglanie wielkich liczb

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy

Dodawanie, odejmowanie i myślenie

Owale liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: trudne

Arytmetyka: Systemy liczbowe

Cyfry rzymskie

Równania rzymskie

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Ułamki: dodawanie na obrazkach

Memory: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty

Procenty: rozpoznawanie

Procenty: rozpoznawanie

Przesuwanie: łatwe

Szacowanie procentów – kropki

Decydowanie: łatwe

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Ułamki dziesiętne: mix

Ułamki dziesiętne: mix

Zadania tekstowe: średnie

Geometria: Pojęcia geometryczne

Pojęcia związane z kątami

Pojęcia: oznaczenia kątów

Decydowanie: łatwe

Geometria: Konstrukcje geometryczne

Proste równoległe i prostopadłe

Proste prostopadłe

Kratki: łatwe
0/9

Zadania konstrukcyjne: trójkąty

Zadania konstrukcyjne: trójkąty

Krok po kroku: łatwe

Trójkąty

Kratki: łatwe
0/10

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Czworokąty

Kratki: łatwe
0/9

Konstrukcje geometryczne: mix

Odległości

Kratki: łatwe
0/9

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: podstawy

Decydowanie: łatwe

Funkcje: Wykresy funkcji

Współrzędne punktów

Współrzędne punktów

Memory: średnie

Matematyka dyskretna: Logika

Zdania logiczne

Logika morska

Decydowanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje