Matematyka: Klasa 1 szkoły średniej

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Działania na liczbach: Liczenie

Cyfry rzymskie

Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Działania na liczbach: Potęgi, pierwiastki, logarytmy

Potęgi

Pierwiastki

Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami

Potęgi liczb ujemnych

Notacja naukowa liczb

Potęgi, pierwiastki, logarytmy: różne przykłady

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Pole powierzchni (na kratce)

Obwód równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole wycinka kołowego

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Geometria: Geometria analityczna

Współrzędne punktów na płaszczyźnie

Długość odcinka w przestrzeni

Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie

Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni

Środek odcinka na płaszczyźnie

Odcinki: różne

Wektory: pojęcia

Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica

Proste: pojęcia

Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Proste: różne

Krzywe stożkowe: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Stosunki liczbowe

Stosunki: podstawy

Stosunki: skala mapy

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Funkcje: Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny

Wartości funkcji trygonometrycznych

Własności funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Jednostki miary: Czas

Działania z czasem

Kombinatoryka, zbiory, logika: Kombinatoryka

Kombinatoryka: pojęcia

Symbol Newtona

Kombinatoryka, zbiory, logika: Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Zakupy, wspólne wydatki i rozliczenia

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje