Matematyka: klasa 7

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie w zakresie 100

Tabliczka mnożenia w zakresie 100

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie pisemne

Dzielenie z resztą

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Działania na liczbach: Liczenie: różne działania

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Działania na liczbach przybliżonych

Dodawanie i myślenie logiczne

Różne działania: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Porównywanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Działania na ułamkach dziesiętnych

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Obwód: różne

Pole trójkąta

Pole kwadratu i prostokąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Funkcje: Wykresy funkcji

Wykresy funkcji liniowej

Jednostki miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika

Zdania logiczne

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Zakupy, wspólne wydatki i rozliczenia

Pieniądze i procenty

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje