Matematyka: klasa 8

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Działania na liczbach: Potęgi i pierwiastki

Kwadrat i pierwiastek kwadratowy: małe liczby

Potęgi

Pierwiastki

Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami

Potęgi liczb ujemnych

Notacja naukowa liczb

Potęgi i pierwiastki : miks przykładów

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Porównywanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: miks przykładów

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Działania na ułamkach dziesiętnych

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne: miks przykładów

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód trójkąta (na kratce)

Obwód koła, długość okręgu (na kratce)

Obwód na kratce: miks przykładów

Pole powierzchni (na kratce)

Pole na kratce: miks przykładów

Obwód trójkąta

Obwód równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Obwód: różne

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole wycinka kołowego

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania

Równania w jednym kroku

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności

Nierówności kwadratowe

Funkcje: Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Jednostki miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika

Zdania logiczne

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Zakupy, wspólne wydatki i rozliczenia

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje