Działania na liczbach: Liczenie

Porównywanie liczb w zakresie 100

Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie: podstawy

Dodawanie, odejmowanie i myślenie

Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Porównywanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Pole równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Obwód: różne

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania

Równania w jednym kroku

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Zapisywanie za pomocą równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Równania: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: zmiana i podział liczby

Stosunki: działania

Stosunki: skala mapy

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania o mieszaninach

Wspólna praca

Zadania dotyczące ruchu

Zadania z równaniami: różne przykłady

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności

Nierówności kwadratowe

Funkcje: Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Jednostki miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika

Zdania logiczne

Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Zależności między wykresami a tabelami

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje