Podzielność

Liczba a jest podzielna przez liczbę b, jeżeli dzieląc liczbę a przez liczbę b otrzymamy wynik całkowity, innymi słowy reszta z dzielenia liczby a przez liczbę b wynosi 0. Na przykład:

  • Liczba 15 jest podzielna przez 5, ponieważ 15 = 3\cdot 5.
  • Liczba 25 nie jest podzielna przez 4, ponieważ 25 = 6\cdot 4 + 1 (reszta jeden).

Znając tzw. cechy podzielności, możemy stwierdzić, czy liczba jest podzielna przez dany dzielnik, bez konieczności wykonywania działania.

Dzielnik Warunki podzielności Przykład
2 Ostatnia cyfra jest parzysta. 18, 2546, 27781452
3 Suma cyfr jest podzielna przez 3. 252867 (2+5+2+8+6+7=30)
4 Ostatnie dwie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. 180, 73524
5 Ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. 90, 1265
9 Suma cyfr jest podzielna przez 9. 252864 (2+5+2+8+6+4=27)
10 Ostatnią cyfrą jest 0. 250, 18763520
Zamknij

Krzyżówka podzielności (trudne)

ResetNie wiem SprawdźRozwiązanieDalej  »

Rozwiązane:

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje