Matematyka: klasa 5

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 
Temat
Działania na liczbach: Liczenie 0 / 23 0 / 4
Działania na liczbach: Porównywanie i zaokrąglanie 0 / 21
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 14
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 0 / 30 8 / 24 0 / 7
Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie 1 / 63 4 / 29 0 / 11
Działania na liczbach: Liczenie: różne działania 0 / 29 0 / 36
Działania na liczbach: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 5 0 / 4
Działania na liczbach: Podzielność 0 / 5 0 / 7
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki 0 / 18 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 2
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 24 0 / 35 0 / 5
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 13
Geometria: Pojęcia geometryczne 1 / 2 0 / 4
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 25 0 / 31
Geometria: Kąty 0 / 2
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 2 0 / 72
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 6 0 / 32
Geometria: Geometria analityczna 0 / 2
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Stosunki liczbowe 0 / 3
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania 0 / 3
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami 0 / 1
Jednostki miary: Czas 0 / 10
Jednostki miary: Jednostki 0 / 30
Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory 0 / 1
Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika 0 / 1
Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne 0 / 1
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 3

Porównywanie i zaokrąglanie

Porównywanie liczb w zakresie 100

Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000

Zaokraglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglanie wielkich liczb

Porównywanie i zaokrąglanie: różne

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie w zakresie od 20 do 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie w zakresie 100

Tabliczka mnożenia w zakresie 100

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie pisemne

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie z resztą

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Liczenie: różne działania

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Działania na liczbach przybliżonych

Dodawanie i myślenie logiczne

Różne działania: różne przykłady

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Pojęcia geometryczne

Nazwy figur i brył geometrycznych

Pojęcia związane z kątami

Pojęcia związane z trójkątem

Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód: różne

Pole kwadratu i prostokąta

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Konstrukcje geometryczne

Proste równoległe i prostopadłe

Zadania konstrukcyjne: trójkaty

Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Zadania konstrukcyjne: przekroje

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Geometria analityczna

Współrzędne punktów na płaszczyźnie

Zadania z równaniami

Mam na myśli pewną liczbę

Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Obliczenia pieniężne

Zakupy, wspólne wydatki i rozliczenia

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje