Arytmetyka: Liczenie

Liczenie do 20

Domino liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Wąż liczbowy

Przesuwanie: łatwe

Oś liczbowa do 20

Oś liczbowa do 20

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczenie do 100

Liczenie do 100

Memory: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczenie do 100

Decydowanie: łatwe

Szacowanie liczby kropek

Decydowanie: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Porównywanie liczb do 100

Porównywanie liczb do 100

Decydowanie: łatwe

Tabela nierówności

Przesuwanie: średnie

Tabela nierówności

Przesuwanie: trudne

Liczby: zapis słowny

Liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Liczby: zapis słowny

Memory: łatwe

Porównywanie liczb do 1 000 000

Porównywanie liczb do 1 000 000

Przesuwanie: łatwe

Porovnávání celých čísel

Przesuwanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wielkie liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Memory: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie wielkich liczb

Zaokrąglanie wielkich liczb

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: różne przykłady

Liczby: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczby: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Decydowanie: średnie

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Decydowanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Mnożenie do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie do 100

Memory: trudne

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100 na obrazkach

Memory: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Roboty: łatwe
0

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Decydowanie: średnie

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie na obrazkach

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Roboty: łatwe
0

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: łatwe

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Decydowanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: trudne

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: średnie

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: trudne

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczenie: różne działania

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Memory: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Krok po kroku: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Memory: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Memory: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Decydowanie: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Decydowanie: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Decydowanie: średnie

Działania na liczbach przybliżonych

Działania na liczbach przybliżonych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i myślenie logiczne

Liczenie z pomysłem

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ciężarówki

Przesuwanie: łatwe

Ciężarówki

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe

Przesuwanie: trudne

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Podchwytliwe zadania tekstowe

Zadania tekstowe: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: trudne

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: łatwe

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: średnie

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: trudne

Kwadraty magiczne

Przesuwanie: średnie

Różne działania: różne przykłady

Kombinacje podstawowych działań

Zadania tekstowe: średnie

Różne działania: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obliczenia: trudniejsze

Kalkulator: łatwe
0/13

Liczenie z pamięcią

Kalkulator: łatwe
0/7

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty

Procenty: rozpoznawanie

Procenty: rozpoznawanie

Przesuwanie: łatwe

Obliczanie procentów

Obliczanie procentów

Memory: łatwe

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Liczby dziesiętne, ułamki

Kalkulator: łatwe
0/13

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód

Kratki: łatwe
0/5

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód na kratce: różne

Obwód na kratce: różne

Memory: łatwe

Obwód na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód na kratce: różne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole powierzchni (na kratce)

Pole powierzchni

Kratki: łatwe
0/11

Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)

Pole kwadratu i prostokąta (na kratce)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole na kratce: różne

Pole na kratce: różne

Memory: łatwe

Pole na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Pole na kratce: różne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta

Decydowanie: łatwe

Obwód trójkąta

Decydowanie: średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie: łatwe

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie: średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: różne

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: średnie

Obwód: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód: różne

Decydowanie: łatwe

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole kwadratu i prostokąta

Pole kwadratu i prostokąta

Decydowanie: średnie

Pole kwadratu i prostokąta

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole kwadratu i prostokąta

Decydowanie: trudne

Pole: różne

Pole: kwadrat, prostokąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Pole, obwód: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole, obwód: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Geometria: Kąty

Porównywanie kątów

Porównywanie kątów

Memory: łatwe

Kąty w trójkącie

Kąty w trójkącie

Przesuwanie: łatwe

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: podstawy

Przesuwanie: łatwe

Stosunki: podstawy

Decydowanie: łatwe

Mam na myśli pewną liczbę

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: średnie

Matematyka dyskretna: Zbiory

Diagramy Venna

Diagramy Venna

Przesuwanie: średnie

Matematyka dyskretna: Logika

Zdania logiczne

Logika morska

Decydowanie: łatwe

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Tabele układów

Przesuwanie: łatwe

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe

Zależności między wykresami a tabelami

Zależności między wykresami a tabelami

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje