Arytmetyka: Liczenie

Liczenie do 20

Domino liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Wąż liczbowy

Przesuwanie: łatwe

Oś liczbowa do 20

Oś liczbowa do 20

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Oś liczbowa do 20

Memory: łatwe

Liczenie do 100

Liczenie do 100

Memory: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczenie do 100

Decydowanie: łatwe

Szacowanie liczby kropek

Decydowanie: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Porównywanie liczb do 100

Porównywanie liczb do 100

Decydowanie: łatwe

Tabela nierówności

Przesuwanie: średnie

Tabela nierówności

Przesuwanie: trudne

Porównywanie liczb do 1000

Porównywanie liczb do 1000

Przesuwanie: łatwe

Liczby: zapis słowny

Liczby: zapis słowny

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Liczby: zapis słowny

Memory: łatwe

Porównywanie liczb do 1 000 000

Porównywanie liczb do 1 000 000

Przesuwanie: łatwe

Porovnávání celých čísel

Przesuwanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wielkie liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Memory: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie wielkich liczb

Zaokrąglanie wielkich liczb

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: różne przykłady

Liczby: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczby: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Dodawanie do 100 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Decydowanie: średnie

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Decydowanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Mnożenie do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie do 100

Memory: trudne

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100 na obrazkach

Memory: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie przez 2

Memory: łatwe

Mnożenie przez 3

Memory: łatwe

Mnożenie przez 4

Memory: łatwe

Mnożenie przez 5

Memory: łatwe

Mnożenie przez 6

Memory: łatwe

Mnożenie przez 7

Memory: łatwe

Mnożenie przez 8

Memory: łatwe

Mnożenie przez 9

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Roboty: łatwe
0

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Decydowanie: średnie

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie na obrazkach

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Roboty: łatwe
0

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: łatwe

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Decydowanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: trudne

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: trudne

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Przesuwanie: łatwe

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Memory: łatwe

Geometria: Konstrukcje geometryczne

Proste równoległe i prostopadłe

Proste równoległe

Kratki: łatwe
0/9

Proste prostopadłe

Kratki: łatwe
0/9

Zadania konstrukcyjne: trojkaty

Zadania konstrukcyjne: trojkaty

Krok po kroku: łatwe

Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne

Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne

Krok po kroku: łatwe

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Czworokąty

Kratki: łatwe
0/9

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Kratki: rozgrzewka

Kratki: łatwe
0/7

Algebra elementarna: Równania

Równania w jednym kroku

Równania w jednym kroku

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Mam na myśli pewną liczbę

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: średnie

Matematyka dyskretna: Logika

Zdania logiczne

Logika morska

Decydowanie: łatwe

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Tabele układów

Przesuwanie: łatwe

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe

Zależności między wykresami a tabelami

Zależności między wykresami a tabelami

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje