Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Dodawanie do 100 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie pod kreską

Dodawanie pod kreską

Decydowanie: średnie

Dodawanie pod kreską

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie pod kreską

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pod kreską

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie pod kreską

Przesuwanie: średnie

Odejmowanie pod kreską

Odejmowanie pod kreską

Decydowanie: średnie

Odejmowanie pod kreską

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Odejmowanie pod kreską

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Odejmowanie pod kreską

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie pod kreską

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
0/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Mnożenie do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie do 100

Memory: trudne

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100 na obrazkach

Memory: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie przez 2

Memory: łatwe

Mnożenie przez 3

Memory: łatwe

Mnożenie przez 4

Memory: łatwe

Mnożenie przez 5

Memory: łatwe

Mnożenie przez 6

Memory: łatwe

Mnożenie przez 7

Memory: łatwe

Mnożenie przez 8

Memory: łatwe

Mnożenie przez 9

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Roboty: łatwe
0

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Decydowanie: średnie

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie na obrazkach

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Roboty: łatwe
0

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: łatwe

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Decydowanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: trudne

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: trudne

Mnożenie i dzielenie: mix

Mnożenie i dzielenie: mix

Decydowanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie: mix

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
0/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Przesuwanie: łatwe

Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne

Memory: łatwe

Geometria: Konstrukcje geometryczne

Proste równoległe i prostopadłe

Proste równoległe

Kratki: łatwe
0/9

Proste prostopadłe

Kratki: łatwe
0/9

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Czworokąty

Kratki: łatwe
0/9

Konstrukcje geometryczne: mix

Kratki: rozgrzewka

Kratki: łatwe
0/7

Algebra elementarna: Równania

Równania w jednym kroku

Równania w jednym kroku

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Mam na myśli pewną liczbę

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje