Przesuwanie – klasa 7

Przesuń karteczki w odpowiednie miejsca. Ćwiczenie posiada proste sterowanie, a jednocześnie oferuje wiele ciekawych przykładów zmuszających do myślenia w trochę niekonwencjonalny sposób.

Wybrana klasa: klasa 7 (wąski wybór)

Działania na liczbach

Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Owale liczbowe
Mnożenie i dzielenie
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych   
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Ułamki dziesiętne
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód
Obwód: różne   
Pole powierzchni
Pole: różne
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość brył graniastych
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria środkowa
Przystawanie

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy

Jednostki miary

Jednostki
Jednostki długości   
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje