Przesuwanie – klasa 5

Przesuń karteczki w odpowiednie miejsca. Ćwiczenie posiada proste sterowanie, a jednocześnie oferuje wiele ciekawych przykładów zmuszających do myślenia w trochę niekonwencjonalny sposób.

Wybrana klasa: klasa 5 (szeroki wybór)

Działania na liczbach

Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Domino liczbowe
Wąż liczbowy
Porównywanie liczb w zakresie 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne   
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Równania rzymskie

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu   
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód: różne   
Kąty
Kąty w trójkącie
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy

Jednostki miary

Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   

Kombinatoryka, zbiory, logika

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje