Temat
Arytmetyka: Liczenie 0 / 1
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 3
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 0 / 6 4 / 29
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 16 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 17 0 / 8
Arytmetyka: Podzielność 0 / 19
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 26 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 12
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 7 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe 0 / 48 0 / 11
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 17 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 34 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 21
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 6 0 / 4
Geometria: Figury płaskie 0 / 20 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 43 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 14
Geometria: Kąty 0 / 18 0 / 4
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 10 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 13 0 / 63
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 37
Algebra elementarna: Równania 0 / 30
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 24
Algebra elementarna: Nierówności 0 / 1
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 8 0 / 4
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 38
Jednostki, miary: Czas 0 / 4
Jednostki, miary: Jednostki 0 / 27 0 / 8
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 5
Matematyka dyskretna: Logika 0 / 2
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 4
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 2

Arytmetyka: Liczenie

Porównywanie liczb do 100

Tabela nierówności

Przesuwanie: trudne

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Logarytm

Logarytm

Logarytm

Kalkulator: łatwe
0/5

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Liczby mieszane

Liczby mieszane

Memory: średnie

Liczby mieszane

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby mieszane

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Ułamki: dodawanie na obrazkach

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie ułamków z obrazkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: łatwe

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: trudne

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: średnie

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Krok po kroku: średnie

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Krok po kroku: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Liczby dziesiętne, ułamki

Kalkulator: łatwe
0/13

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód

Kratki: łatwe
0/5

Obwód na kratce: różne

Obwód na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Pole powierzchni (na kratce)

Pole powierzchni

Kratki: łatwe
0/11

Pole na kratce: różne

Pole na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole równoległoboku

Decydowanie: łatwe

Pole równoległoboku

Decydowanie: średnie

Obwód trapezu

Obwód trapezu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód trapezu

Decydowanie: łatwe

Obwód trapezu

Decydowanie: średnie

Obwód koła, długość okręgu

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Obwód koła, długość okręgu

Decydowanie: średnie

Obwód koła, długość okręgu

Decydowanie: trudne

Obwód: różne

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: średnie

Obwód: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód: różne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: różne

Decydowanie: łatwe

Obwód: różne

Decydowanie: średnie

Obwód: równoległobok, trapez

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole trójkąta

Pole trójkąta

Decydowanie: średnie

Pole trójkąta

Decydowanie: trudne

Pole trapezu

Pole trapezu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole koła

Pole koła

Przesuwanie: średnie

Pole koła

Przesuwanie: trudne

Pole koła

Decydowanie: średnie

Pole koła

Decydowanie: trudne

Pole: kombinacje figur

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: średnie

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: trudne

Pole: kombinacje figur

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole szarego obszaru

Decydowanie: średnie

Pole: różne

Pole: różne

Przesuwanie: łatwe

Pole: różne

Przesuwanie: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Pole, obwód: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: koło i wycinek kołowy (różne)

Decydowanie: trudne

Pole, obwód: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole, obwód: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: trudne

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: trudne

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: łatwe

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: średnie

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: trudne

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: średnie

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi

Decydowanie: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: średnie

Warunki wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Algebra elementarna: Równania

Równania w jednym kroku

Równania w jednym kroku

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: łatwe

Równania z ułamkami

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z liczbami dziesiętnymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: średnie

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Zapisywanie za pomocą równania

Zapisywanie za pomocą równania

Decydowanie: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania: różne przykłady

Równania: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Algebra elementarna: Nierówności

Nierówności kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Funkcje: Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Funkcje trygonometryczne

Kalkulator: łatwe
0/9

Bonus

Kalkulator: trudne
0/5

Jednostki, miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki długości

Krok po kroku: łatwe

Jednostki długości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Przeliczanie jednostek długości

Decydowanie: średnie

Jednostki długości

Memory: średnie

Jednostki długości

Przesuwanie: średnie

Jednostki długości

Memory: trudne

Jednostki długości

Przesuwanie: trudne

Jednostki masy

Jednostki masy

Krok po kroku: średnie

Jednostki masy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki masy

Memory: średnie

Przeliczanie jednostek masy

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Jednostki pola powierzchni

Przesuwanie: średnie

Przeliczanie jednostek pola powierzchni

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Memory: średnie

Jednostki pola powierzchni: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki pola powierzchni

Roboty: łatwe
0

Jednostki objętości

Jednostki objętości

Memory: średnie

Jednostki objętości

Decydowanie: średnie

Jednostki objętości

Krok po kroku: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki objętości

Roboty: łatwe
0

Jednostki temperatury

Jednostki temperatury: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki: różne przykłady

Jednostki: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zadania tekstowe na przekształcanie jednostek

Zadania tekstowe: średnie

Jednostki: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Wybór poprawnej jednostki

Decydowanie: średnie

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe

Zależności między wykresami a tabelami

Zależności między wykresami a tabelami

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje