Temat
Działania na liczbach: Liczenie 0 / 1
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 3
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie 0 / 6 4 / 29
Działania na liczbach: Liczenie: różne działania 0 / 16 0 / 36
Działania na liczbach: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 17 0 / 8
Działania na liczbach: Podzielność 0 / 14
Działania na liczbach: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 26 0 / 24
Działania na liczbach: Systemy liczbowe 0 / 7 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe 0 / 48 0 / 11
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 17 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 34 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 21
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 6 0 / 4
Geometria: Figury płaskie 0 / 20 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 43 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 13
Geometria: Kąty 0 / 18 0 / 4
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 10 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 13 0 / 63
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 37
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania 0 / 30
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami 0 / 25
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności 0 / 1
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 8 0 / 4
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 20
Jednostki miary: Czas 0 / 4
Jednostki miary: Jednostki 0 / 27 0 / 8
Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory 0 / 5
Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika 0 / 2
Kombinatoryka, zbiory, logika: Statystyka opisowa 0 / 4
Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne 0 / 1
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 2

Liczenie

Porównywanie liczb w zakresie 100

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Porównywanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Pole równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Obwód: różne

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Równania

Równania w jednym kroku

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Zapisywanie za pomocą równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Równania: różne przykłady

Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: zmiana i podział liczby

Stosunki: działania

Stosunki: skala mapy

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania o mieszaninach

Wspólna praca

Zadania dotyczące ruchu

Zadania z równaniami: różne przykłady

Nierówności

Nierówności kwadratowe

Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Zależności między wykresami a tabelami

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje