Temat
Arytmetyka: Liczenie 0 / 1
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 3
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 0 / 24
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 0 / 6 0 / 29
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 16 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 17 0 / 8
Arytmetyka: Podzielność 0 / 19
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 25 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 12
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 7 0 / 4
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Ułamki 0 / 48 0 / 11
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Procenty 0 / 17 0 / 4
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Liczby dziesiętne 0 / 33 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 21
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 8 0 / 4
Geometria: Pole powierzchni, obwód 0 / 30 0 / 31
Geometria: Objętość, pole powierzchni 0 / 18
Geometria: Kąty 0 / 18 0 / 4
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 6 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 13 0 / 63
Geometria: Trójkąt prostokątny 0 / 16 0 / 16
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 32
Algebra elementarna: Równania 0 / 30
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 25
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 8 0 / 4
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 38
Jednostki, miary: Czas 0 / 4
Jednostki, miary: Jednostki 0 / 27 0 / 8
Jednostki, miary: Pieniądze 0 / 2
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 5
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 5
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 16

Arytmetyka: Liczenie

Porównywanie liczb do 100

Tabela nierówności

Przesuwanie: trudne

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
0/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Logarytm

Logarytm

Logarytm

Kalkulator: łatwe
0/5

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Ułamki

Rozpoznawanie ułamków

Rozpoznawanie ułamków

Przesuwanie: trudne

Ułamki na osi liczbowej

Ułamki na osi liczbowej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki na osi liczbowej

Decydowanie: trudne

Ułamki na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki na osi liczbowej

Przesuwanie: trudne

Ułamki na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Porównywanie ułamków

Porównywanie ułamków

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków

Decydowanie: trudne

Porównywanie ułamków

Przesuwanie: trudne

Porównywanie ułamków

Roboty: łatwe
0

Skracanie ułamków

Skracanie ułamków

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Skracanie ułamków

Krok po kroku: średnie

Skracanie ułamków

Decydowanie: średnie

Skracanie ułamków

Memory: łatwe

Skracanie ułamków

Przesuwanie: średnie

Skracanie ułamków

Memory: średnie

Skracanie ułamków

Przesuwanie: trudne

Liczby mieszane

Liczby mieszane

Memory: średnie

Liczby mieszane

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby mieszane

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Memory: średnie

Ułamki: dodawanie na obrazkach

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Krok po kroku: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie ułamków z obrazkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Roboty: łatwe
0

Mnożenie i dzielenie ułamków

Mnożenie i dzielenie ułamków

Krok po kroku: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków

Memory: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków

Przesuwanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków

Przesuwanie: trudne

Działania na ułamkach

Działania na ułamkach

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki, potęgi, pierwiastki

Ułamki, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki: mix

Ułamki: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki: mix

Decydowanie: łatwe

Ułamki: mix

Zadania tekstowe: łatwe

Ułamki: mix

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki: mix

Decydowanie: średnie

Ułamki: mix

Decydowanie: trudne

Ułamki: mix

Zadania tekstowe: trudne

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Liczby dziesiętne

Liczby dziesiętne: zapis słowny

Liczby dziesiętne: zapis słowny

Memory: trudne

Porównywanie liczb dziesiętnych

Porównywanie liczb dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Liczby dziesiętne na osi liczbowej

Liczby dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie liczb dziesiętnych

Mnożenie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie liczb dziesiętnych

Memory: średnie

Mnożenie liczb dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie liczb dziesiętnych

Dzielenie liczb dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki i liczby dziesiętne

Ułamki i liczby dziesiętne

Memory: średnie

Zamiana ułamka na liczbę dziesiętną

Krok po kroku: średnie

Zamiana liczby dziesiętnej na ułamek

Krok po kroku: średnie

Ułamki i liczby dziesiętne

Decydowanie: średnie

Ułamki i liczby dziesiętne

Przesuwanie: średnie

Ułamki i liczby dziesiętne

Przesuwanie: trudne

Ułamki i liczby dziesiętne

Decydowanie: trudne

Ułamki i liczby dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki i liczby dziesiętne

Memory: trudne

Ułamki i liczby dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Liczby dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Liczby dziesiętne: mix

Liczby dziesiętne: mix

Zadania tekstowe: średnie

Liczby dziesiętne: mix

Decydowanie: średnie

Liczby dziesiętne: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby dziesiętne: mix

Decydowanie: trudne

Liczby dziesiętne: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Liczby dziesiętne, ułamki

Kalkulator: łatwe
0/13

Geometria: Pole powierzchni, obwód

Pole (na siatce)

Pole (na siatce)

Przesuwanie: średnie

Pole

Kratki: łatwe
0/11

Obwód (na siatce)

Obwód (na siatce)

Przesuwanie: średnie

Obwód

Kratki: łatwe
0/5

Pole: trójkąty, czworokąty

Pole: trójkąty, czworokąty

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole: trójkąty, czworokąty

Decydowanie: łatwe

Pole: trójkąty, czworokąty

Przesuwanie: łatwe

Pole: trójkąty, czworokąty

Decydowanie: średnie

Pole: trójkąty, czworokąty

Przesuwanie: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Obwód: trójkąt, czworokąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Przesuwanie: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: trójkąt, czworokąt

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: koło, okrąg

Pole, obwód: koło, okrąg

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: koło, okrąg

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Pole, obwód: koło, okrąg

Decydowanie: średnie

Pole koła

Przesuwanie: średnie

Pole koła

Przesuwanie: trudne

Pole, obwód: koło, okrąg

Decydowanie: trudne

Pole: różne figury

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: średnie

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: trudne

Pole: różne figury

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole szarego obszaru

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: mix

Pole, obwód: mix

Zadania tekstowe: średnie

Pole, obwód: mix

Zadania tekstowe: trudne

Pole, obwód: różne pytania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Pole, obwód: mix

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole, obwód: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: mix

Decydowanie: łatwe

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: trudne

Geometria: Objętość, pole powierzchni

Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Objętość: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Objętość graniastosłupa i ostrosłupa

Przesuwanie: średnie

Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Pole: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu

Przesuwanie: średnie

Objętość: kule, walce, stożki

Objętość: kule, walce, stożki

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Objętość: kule, walce, stożki

Przesuwanie: średnie

Pole: kule, walce, stożki

Pole: kule, walce, stożki

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Objętość, pole: mix

Objętość, pole: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup

Krok po kroku: średnie

Objętość, powierzchnia: wzory, zasady

Decydowanie: średnie

Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup

Zadania tekstowe: średnie

Objętość i powierzchnia: prostopadłościan, ostrosłup, graniastosłup

Zadania tekstowe: trudne

Objętość i powierzchnia: kula, walec, stożek

Zadania tekstowe: średnie

Objętość, powierzchnia: prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Decydowanie: średnie

Objętość i powierzchnia: kula, walec, stożek

Zadania tekstowe: trudne

Objętość, powierzchnia: kula, walec, stożek

Decydowanie: trudne

Objętość, pole: mix

Zadania tekstowe: średnie

Objętość, pole: mix

Zadania tekstowe: trudne

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: łatwe

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: średnie

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: trudne

Przekształcanie wyrażeń: zagnieżdżone potęgowanie

Decydowanie: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Przekształcanie wyrażeń z ułamkami

Przekształcanie wyrażeń z ułamkami

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Algebra elementarna: Równania

Równania w jednym kroku

Równania w jednym kroku

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z liczbami dziesiętnymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Zapisywanie za pomocą równania

Zapisywanie za pomocą równania

Decydowanie: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: średnie

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: średnie

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania: mix

Równania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: podstawy

Przesuwanie: łatwe

Stosunki: podstawy

Przesuwanie: średnie

Stosunki: podstawy

Decydowanie: łatwe

Stosunki: podstawy

Decydowanie: średnie

Stosunki: podstawy

Decydowanie: trudne

Stosunki: zmiana i podział liczby

Stosunki: zmiana i podział liczby

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: działania

Stosunki: działania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: działania

Krok po kroku: średnie

Stosunki: działania

Zadania tekstowe: średnie

Stosunki: skala mapy

Stosunki: skala mapy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: skala mapy

Krok po kroku: średnie

Stosunki: skala mapy

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Krok po kroku: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Decydowanie: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Zadania tekstowe: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Zadania tekstowe: trudne

Mam na myśli pewną liczbę

Mam na myśli pewną liczbę

Krok po kroku: średnie

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: średnie

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: trudne

Zadania o mieszaninach

Zadania o mieszaninach

Krok po kroku: średnie

Zadania o mieszaninach

Zadania tekstowe: trudne

Wspólna praca

Wspólna praca

Zadania tekstowe: średnie

Zadania dotyczące ruchu

Zadania dotyczące ruchu

Zadania tekstowe: średnie

Zadania z równaniami: mix

Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Zadania tekstowe: średnie

Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Krok po kroku: średnie

Funkcje: Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne: mix

Funkcje trygonometryczne

Kalkulator: łatwe
0/9

Bonus

Kalkulator: trudne
0/5
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje