Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Decydowanie: średnie

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie z resztą

Memory: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: trudne

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: średnie

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: trudne

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczenie: różne działania

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Krok po kroku: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Memory: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Decydowanie: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Decydowanie: średnie

Działania na liczbach przybliżonych

Działania na liczbach przybliżonych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i myślenie logiczne

Liczenie z pomysłem

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ciężarówki

Przesuwanie: łatwe

Ciężarówki

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe

Przesuwanie: średnie

Zadania tekstowe na obliczanie wieku

Zadania tekstowe: trudne

Równania obrazkowe

Przesuwanie: trudne

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Podchwytliwe zadania tekstowe

Zadania tekstowe: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: trudne

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: łatwe

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: średnie

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: trudne

Kwadraty magiczne

Przesuwanie: średnie

Różne działania: różne przykłady

Kombinacje podstawowych działań

Zadania tekstowe: średnie

Różne działania: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obliczenia: trudniejsze

Kalkulator: łatwe
0/13

Liczenie z pamięcią

Kalkulator: łatwe
0/7

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Decydowanie: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Ułamki: zapis słowny

Memory: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Memory: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: łatwe

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Liczby mieszane

Liczby mieszane

Memory: średnie

Liczby mieszane

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby mieszane

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Ułamki: dodawanie na obrazkach

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie ułamków z obrazkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: łatwe

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: trudne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: średnie

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Krok po kroku: średnie

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Krok po kroku: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Liczby dziesiętne, ułamki

Kalkulator: łatwe
0/13

Geometria: Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód

Kratki: łatwe
0/5

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód na kratce: różne

Obwód na kratce: różne

Memory: łatwe

Obwód na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód na kratce: różne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole powierzchni (na kratce)

Pole powierzchni

Kratki: łatwe
0/11

Pole na kratce: różne

Pole na kratce: różne

Memory: łatwe

Pole na kratce: różne

Przesuwanie: średnie

Pole na kratce: różne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód trójkąta

Obwód trójkąta

Decydowanie: łatwe

Obwód trójkąta

Decydowanie: średnie

Obwód trójkąta

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie: łatwe

Obwód kwadratu i prostokąta

Decydowanie: średnie

Obwód kwadratu i prostokąta

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole równoległoboku

Pole równoległoboku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole równoległoboku

Decydowanie: łatwe

Pole równoległoboku

Decydowanie: średnie

Obwód trapezu

Obwód trapezu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód trapezu

Decydowanie: łatwe

Obwód trapezu

Decydowanie: średnie

Obwód koła, długość okręgu

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód koła, długość okręgu

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Obwód koła, długość okręgu

Decydowanie: średnie

Obwód: różne

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: średnie

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: średnie

Obwód: różne

Przesuwanie: średnie

Obwód: różne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: różne

Decydowanie: łatwe

Obwód: różne

Decydowanie: średnie

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: równoległobok, trapez

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole trójkąta

Pole trójkąta

Decydowanie: średnie

Pole trójkąta

Decydowanie: trudne

Pole kwadratu i prostokąta

Pole kwadratu i prostokąta

Decydowanie: trudne

Pole trapezu

Pole trapezu

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole koła

Pole koła

Przesuwanie: średnie

Pole koła

Decydowanie: średnie

Pole: kombinacje figur

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: średnie

Pole szarego obszaru

Decydowanie: średnie

Pole: różne

Pole: różne

Przesuwanie: łatwe

Pole: różne

Przesuwanie: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Pole, obwód: różne przykłady

Zadania tekstowe: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Pole, obwód: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole, obwód: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: trudne

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: łatwe

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: średnie

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: średnie

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Decydowanie: średnie

Jednostki, miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki długości

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Jednostki długości

Krok po kroku: łatwe

Jednostki długości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki długości

Przesuwanie: łatwe

Przeliczanie jednostek długości

Decydowanie: łatwe

Jednostki długości

Memory: łatwe

Przeliczanie jednostek długości

Decydowanie: średnie

Jednostki długości

Memory: średnie

Jednostki długości

Przesuwanie: średnie

Jednostki długości

Memory: trudne

Jednostki długości

Przesuwanie: trudne

Jednostki długości: z życia

Decydowanie: łatwe

Jednostki masy

Jednostki masy

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Jednostki masy

Krok po kroku: średnie

Jednostki masy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki masy

Przesuwanie: średnie

Jednostki masy: z życia

Decydowanie: łatwe

Jednostki masy

Memory: łatwe

Jednostki masy

Memory: średnie

Przeliczanie jednostek masy

Decydowanie: łatwe

Przeliczanie jednostek masy

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Jednostki pola powierzchni

Przesuwanie: średnie

Przeliczanie jednostek pola powierzchni

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Memory: średnie

Jednostki pola powierzchni: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki pola powierzchni

Roboty: łatwe
0

Jednostki objętości

Jednostki objętości

Memory: średnie

Jednostki objętości

Decydowanie: średnie

Jednostki objętości

Krok po kroku: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki objętości

Roboty: łatwe
0

Jednostki temperatury

Jednostki temperatury: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki: różne przykłady

Jednostki: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zadania tekstowe na przekształcanie jednostek

Zadania tekstowe: średnie

Jednostki: różne przykłady

Decydowanie: łatwe

Jednostki: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Jednostki: symbole i przedrostki

Decydowanie: łatwe

Wybór poprawnej jednostki

Decydowanie: średnie

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Tabele układów

Przesuwanie: łatwe

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe

Zależności między wykresami a tabelami

Zależności między wykresami a tabelami

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje