Matematyka: klasa 7

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 
Temat
Działania na liczbach: Liczenie 0 / 8 0 / 4
Działania na liczbach: Porównywanie i zaokrąglanie 0 / 10
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 6
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 0 / 7 8 / 24
Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie 0 / 31 4 / 29
Działania na liczbach: Liczenie: różne działania 0 / 26 0 / 36
Działania na liczbach: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 19 0 / 8
Działania na liczbach: Podzielność 0 / 16 0 / 3
Działania na liczbach: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 25 0 / 24
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki 0 / 59 0 / 8
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 18
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 50 0 / 35 0 / 5
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 23
Geometria: Pojęcia geometryczne 1 / 7 0 / 4
Geometria: Figury płaskie 0 / 15 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 48 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 6
Geometria: Kąty 0 / 19 0 / 8
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 7 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 14 0 / 63
Geometria: Geometria analityczna 0 / 5 0 / 4
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Proporcjonalność 0 / 4
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Stosunki liczbowe 0 / 12
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 27
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania 0 / 19
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami 0 / 6
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 3
Jednostki miary: Czas 0 / 8
Jednostki miary: Jednostki 0 / 40
Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory 0 / 2
Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika 0 / 2
Kombinatoryka, zbiory, logika: Statystyka opisowa 0 / 2
Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne 0 / 2
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 1

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie w zakresie 100

Tabliczka mnożenia w zakresie 100

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie pisemne

Dzielenie z resztą

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Liczenie: różne działania

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Działania na liczbach przybliżonych

Dodawanie i myślenie logiczne

Różne działania: różne przykłady

Ułamki

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Porównywanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Działania na ułamkach dziesiętnych

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne: różne przykłady

Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Obwód kwadratu i prostokąta (na kratce)

Obwód na kratce: różne

Pole powierzchni (na kratce)

Pole na kratce: różne

Obwód trójkąta

Obwód kwadratu i prostokąta

Obwód równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Obwód: różne

Pole trójkąta

Pole kwadratu i prostokąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Konstrukcje geometryczne

Konstrukcje geometryczne: oznaczanie

Półproste i półpłaszczyzny

Proste równoległe i prostopadłe

Zadania konstrukcyjne: trójkaty

Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Zadania konstrukcyjne: przekroje

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wykresy funkcji

Wykresy funkcji liniowej

Jednostki

Jednostki długości

Jednostki masy

Jednostki pola powierzchni

Jednostki objętości

Jednostki temperatury

Jednostki: różne przykłady

Obliczenia pieniężne

Zakupy, wspólne wydatki i rozliczenia

Pieniądze i procenty

Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje