Matematyka: Klasa 4 szkoły średniej

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 
Temat
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie 4 / 29
Działania na liczbach: Liczenie: różne działania 0 / 3 0 / 36
Działania na liczbach: Liczby dodatnie i ujemne
Działania na liczbach: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 9 0 / 24
Działania na liczbach: Logarytm 0 / 4 0 / 12
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki 0 / 2
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 1
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 2 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 5
Geometria: Pojęcia geometryczne
Geometria: Figury płaskie 0 / 5 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 5 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 3
Geometria: Kąty 0 / 1
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 1 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 1 0 / 63
Geometria: Geometria analityczna 0 / 21
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Stosunki liczbowe 0 / 1
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 40
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania 0 / 4
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania zaawansowane 0 / 21
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami 0 / 2
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności 0 / 2
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Ciągi i szeregi 0 / 2
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 19
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcje trygonometryczne 0 / 7 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 0 / 1
Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory 0 / 9
Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika 0 / 10
Kombinatoryka, zbiory, logika: Kombinatoryka 0 / 8
Kombinatoryka, zbiory, logika: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 6
Kombinatoryka, zbiory, logika: Statystyka opisowa 0 / 5
Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne 0 / 1

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Liczby dodatnie i ujemne

Wyrażenia z wartością bezwzględną

Ułamki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Pojęcia geometryczne

Pojęcia geometryczne: miks przykładów

Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Pole powierzchni (na kratce)

Obwód koła, długość okręgu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole, obwód: różne przykłady

Konstrukcje geometryczne

Konstrukcje geometryczne: oznaczanie

Proste równoległe i prostopadłe

Zadania konstrukcyjne: trójkaty

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Działania i własności na płaszczyźnie

Symetria osiowa

Symetria środkowa

Obrót

Podobieństwo

Geometria analityczna

Współrzędne punktów na płaszczyźnie

Długość odcinka w przestrzeni

Wzajemne położenie odcinków na płaszczyźnie

Wzajemne położenie odcinków w przestrzeni

Środek odcinka na płaszczyźnie

Odcinki: różne

Wektory: pojęcia

Wektory: różne

Wektory: mnożenie przez stałą, suma, różnica

Proste: pojęcia

Równanie ogólne prostej na płaszczyźnie

Proste: różne

Zadania na położenie

Krzywe stożkowe: różne przykłady

Stosunki liczbowe

Stosunki: skala mapy

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Równania zaawansowane

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Równania kwadratowe

Równania wykładnicze

Równania logarytmiczne

Równania zaawansowane: różne

Zadania z równaniami

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Zadania z równaniami: różne przykłady

Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe

Ciągi i szeregi

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Zapis ciągów

Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje