Temat
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 0 / 24
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 0 / 29
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 4 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne
Arytmetyka: Podzielność 0 / 3
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 11 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 5 0 / 4
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Ułamki 0 / 2
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Procenty 0 / 1
Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Liczby dziesiętne 0 / 4 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 7
Geometria: Pojęcia geometryczne
Geometria: Pole powierzchni, obwód 0 / 8 0 / 31
Geometria: Objętość, pole powierzchni 0 / 13
Geometria: Kąty 0 / 1
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 2 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 2 0 / 63
Geometria: Trójkąt prostokątny 0 / 9 0 / 16
Geometria: Geometria analityczna 0 / 12
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 20
Algebra elementarna: Równania 0 / 32
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 5
Algebra elementarna: Ciągi i szeregi 0 / 2
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 23 0 / 8
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 7 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 0 / 1
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 12
Matematyka dyskretna: Logika 0 / 11
Matematyka dyskretna: Kombinatoryka 0 / 8
Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 6
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 10
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 1

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
0/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: mix

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
0/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Ułamki

Ułamki, potęgi, pierwiastki

Ułamki, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki: mix

Ułamki: mix

Decydowanie: trudne

Ułamki, procenty, liczby dziesiętne: Procenty

Procenty: mix

Procenty: mix

Zadania tekstowe: trudne

Geometria: Pojęcia geometryczne

Geometria: Kąty

Kąty i okręgi

Kąty i okręgi

Przesuwanie: średnie

Algebra elementarna: Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych

Wykresownik: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: średnie

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania czysto kwadratowe

Krok po kroku: średnie

Równania kwadratowe bez członu bezwzględnego

Krok po kroku: średnie

Równania kwadratowe: wyróżnik

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe: wzory Viète’a

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Zadania tekstowe: trudne

Równania wykładnicze

Równania wykładnicze

Krok po kroku: średnie

Równania wykładnicze

Krok po kroku: trudne

Równania wykładnicze

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania logarytmiczne

Równania logarytmiczne

Krok po kroku: trudne

Równania logarytmiczne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania: mix

Równania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Ciągi i szeregi

Zapis ciągów

Zapis ciągów

Decydowanie: trudne

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Decydowanie: trudne

Funkcja liniowa: mix

Funkcja liniowa: mix

Decydowanie: średnie

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Własności funkcji kwadratowej

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Decydowanie: trudne

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Korelacje pomiędzy wykresami a tabelami

Korelacje pomiędzy wykresami a tabelami

Decydowanie: trudne
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje