Przesuwanie – klasa 6

Przesuń karteczki w odpowiednie miejsca. Ćwiczenie posiada proste sterowanie, a jednocześnie oferuje wiele ciekawych przykładów zmuszających do myślenia w trochę niekonwencjonalny sposób.

Filtruj wg klasy


Działania na liczbach

Liczenie
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Równania rzymskie
Porównywanie i zaokrąglanie
Porównywanie liczb w zakresie 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód: różne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole powierzchni
Pole: różne
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość brył graniastych
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy

Jednostki miary

Jednostki
Jednostki długości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki masy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki pola powierzchni  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Kombinatoryka, zbiory, logika

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje