Temat
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 4 / 29
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 4 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 2
Arytmetyka: Podzielność 0 / 3
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 17 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 5 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe 0 / 5
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 2
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 5 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 7
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 3
Geometria: Figury płaskie 0 / 16 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 22 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 8
Geometria: Kąty 0 / 5
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 2 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 5 0 / 63 0 / 4
Geometria: Geometria analityczna 0 / 7
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 28
Algebra elementarna: Równania 0 / 35
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 10
Algebra elementarna: Nierówności 0 / 2
Algebra elementarna: Ciągi i szeregi
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 25 0 / 8
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 7 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 0 / 1
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 14
Matematyka dyskretna: Logika 0 / 11
Matematyka dyskretna: Kombinatoryka 0 / 6
Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 1
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 4

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty

Obliczanie procentów

Obliczenia przybliżone z procentami

Decydowanie: średnie

Procenty: różne przykłady

Procenty: różne przykłady

Zadania tekstowe: trudne

Geometria: Pojęcia geometryczne

Pojęcia związane z kątami

Pojęcia: pary kątów

Decydowanie: średnie

Pojęcia związane z trójkątem

Pojęcia związane z trójkątem

Decydowanie: łatwe

Pojęcia związane z okręgiem

Pojęcia związane z okręgiem

Decydowanie: łatwe

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: trudne

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: trudne

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi

Decydowanie: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Memory: trudne

Przekształcanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Przesuwanie: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Krok po kroku: trudne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Przekształcanie wyrażeń z silnią

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Krok po kroku: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z liczbami dziesiętnymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: średnie

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych

Wykresownik: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą dodawania

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: średnie

Równania kwadratowe, wyróżnik

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Zadania tekstowe: trudne

Równania wykładnicze

Równania wykładnicze

Krok po kroku: średnie

Równania wykładnicze

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania logarytmiczne

Równania logarytmiczne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania: różne przykłady

Równania: różne przykłady

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności z wartością bezwzględną

Przesuwanie: średnie

Nierówności kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Algebra elementarna: Ciągi i szeregi

Funkcje: Wykresy funkcji

Współrzędne punktów

Współrzędne punktów

Wykresownik: łatwe

Wykresy funkcji liniowej

Wykresy funkcji liniowej

Memory: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Decydowanie: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Przesuwanie: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: łatwe

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: trudne

Wytyczna funkcji liniowej

Wykresownik: łatwe

Graficzne rozwiązywanie równań

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresy funkcji kwadratowych

Memory: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresownik: średnie

Wykresy funkcji kwadratowych

Przesuwanie: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Roboty: łatwe
0

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Memory: trudne

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Memory: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Wykresownik: trudne

Wykresy nierówności liniowych

Wykresy nierówności liniowych

Memory: średnie

Wykresy nierówności liniowych

Decydowanie: średnie

Wykresy nierówności liniowych

Decydowanie: trudne

Wykresy nierówności liniowych

Roboty: łatwe
0

Wykresy funkcji: różne przykłady

Wykresy funkcji: różne przykłady

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Decydowanie: trudne

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcja liniowa: różne przykłady

Decydowanie: średnie

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Własności funkcji kwadratowej

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Decydowanie: trudne

Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Decydowanie: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje