Temat
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 4 / 29
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 5 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 4
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 24 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 4 0 / 12
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 6 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe 0 / 13 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 8
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 16 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 11
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 4
Geometria: Figury płaskie 0 / 5
Geometria: Pole powierzchni, obwód 0 / 14 0 / 31
Geometria: Objętość, pole powierzchni 0 / 11
Geometria: Kąty 0 / 12
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 4 0 / 111
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 9 0 / 63 0 / 4
Geometria: Trójkąt prostokątny 0 / 18 0 / 16
Geometria: Geometria analityczna 0 / 8
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 42
Algebra elementarna: Równania 0 / 37
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 14
Algebra elementarna: Nierówności 0 / 2
Algebra elementarna: Ciągi i szeregi
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 23 0 / 12
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 3 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Jednostki, miary: Czas 0 / 1
Jednostki, miary: Jednostki 0 / 8 0 / 4
Jednostki, miary: Pieniądze 0 / 2
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 14
Matematyka dyskretna: Logika 0 / 11
Matematyka dyskretna: Kombinatoryka 0 / 1
Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 1
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 4

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: mix

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Geometria: Pojęcia geometryczne

Pojęcia związane z kątami

Pojęcia: pary kątów

Decydowanie: średnie

Pojęcia związane z trójkątem

Pojęcia związane z trójkątem

Decydowanie: łatwe

Pojęcia związane z okręgiem

Pojęcia związane z okręgiem

Decydowanie: łatwe

Nazwy i własności figur: mix

Nazwy i własności figur: mix

Przesuwanie: łatwe

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapis wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: trudne

Zapis polecenia za pomocą wyrażeń

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi

Decydowanie: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Przekształcanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Memory: trudne

Przekształcanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Przesuwanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Krok po kroku: średnie

Wyrażenia wymierne

Krok po kroku: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Krok po kroku: trudne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Przekształcanie wyrażeń z silnią

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Decydowanie: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Krok po kroku: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: łatwe

Równania z ułamkami

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z liczbami dziesiętnymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: średnie

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych

Wykresownik: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników

Krok po kroku: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: średnie

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania kwadratowe niezupełne, gdzie b=0

Krok po kroku: średnie

Równania kwadratowe: wyróżnik

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Zadania tekstowe: trudne

Równania: mix

Równania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Nierówności

Nierówności kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności z wartością bezwzględną

Przesuwanie: średnie

Algebra elementarna: Ciągi i szeregi

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Decydowanie: trudne

Funkcja liniowa: mix

Funkcja liniowa: mix

Decydowanie: średnie

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Własności funkcji kwadratowej

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Jednostki, miary: Czas

Działania z czasem

Zadania tekstowe z czasem

Zadania tekstowe: trudne

Matematyka dyskretna: Kombinatoryka

Symbol Newtona

Symbol Newtona

Memory: trudne

Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Decydowanie: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje