Temat
Działania na liczbach: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 8 / 24
Działania na liczbach: Mnożenie i dzielenie 4 / 29
Działania na liczbach: Liczenie: różne działania 0 / 5 0 / 36
Działania na liczbach: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 4
Działania na liczbach: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 24 0 / 24
Działania na liczbach: Logarytm 0 / 4 0 / 12
Działania na liczbach: Systemy liczbowe 0 / 6 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki 0 / 13 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 9
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 16 0 / 35
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 11
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 3
Geometria: Figury płaskie 0 / 22 0 / 16
Geometria: Pole powierzchni i obwód 0 / 29 0 / 31
Geometria: Objętość i pole powierzchni 0 / 12
Geometria: Kąty 0 / 12
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 5 0 / 112
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 9 0 / 63 0 / 4
Geometria: Analytická geometrie 0 / 18
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 41
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Równania 0 / 35
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Zadania z równaniami 0 / 13
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Nierówności 0 / 2
Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności: Ciągi i szeregi
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 23 0 / 8
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 3 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
Jednostki miary: Czas 0 / 1
Jednostki miary: Jednostki 0 / 8 0 / 4
Kombinatoryka, zbiory, logika: Zbiory 0 / 14
Kombinatoryka, zbiory, logika: Logika 0 / 12
Kombinatoryka, zbiory, logika: Kombinatoryka 0 / 1
Kombinatoryka, zbiory, logika: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 1
Kombinatoryka, zbiory, logika: Statystyka opisowa 0 / 4
Wiedza finansowa: Obliczenia pieniężne 0 / 1

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: różne przykłady

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie: różne przykłady

Pojęcia geometryczne

Pojęcia związane z kątami

Pojęcia związane z trójkątem

Pojęcia związane z okręgiem

Nazwy i własności figur: różne przykłady

Figury płaskie

Twierdzenie Pitagorasa: podstawy

Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie

Twierdzenie Pitagorasa: różne przykłady

Twierdzenie o wysokościach trójkąta

Trójkąt: różne

Koło i okrąg

Pole powierzchni i obwód

Długość i obwód (na kratce)

Pole powierzchni (na kratce)

Pole równoległoboku

Obwód trapezu

Obwód koła, długość okręgu

Pole trójkąta

Pole trapezu

Pole koła

Pole: kombinacje figur

Pole: różne

Pole, obwód: różne przykłady

Konstrukcje geometryczne

Konstrukcje geometryczne: oznaczanie

Półproste i półpłaszczyzny

Proste równoległe i prostopadłe

Zadania konstrukcyjne: trójkaty

Konstrukcje trójkątów: trójkąty równoramienne i równoboczne

Zadania konstrukcyjne: czworokąty

Zadania konstrukcyjne: przekroje

Konstrukcje geometryczne: różne przykłady

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Wyrażenia i ich przekształcanie: różne przykłady

Równania

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Równania z nawiasami

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z ułamkami

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Kvadratické rovnice

Równania: różne przykłady

Nierówności

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności kwadratowe

Ciągi i szeregi

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Zapis ciągów

Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Funkcja liniowa: różne przykłady

Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne i trójkąt prostokątny

Wartości funkcji trygonometrycznych

Własności funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne: różne przykłady

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Kombinatoryka

Kombinatoryka: pojęcia

Symbol Newtona

Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawowe prawdopodobieństwo zdarzenia

Obliczenia pieniężne

Pieniądze i procenty

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje