Temat
Arytmetyka: Liczenie 0 / 34
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy 0 / 35 0 / 11
Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 0 / 35 8 / 24 0 / 7
Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie 1 / 72 4 / 29 0 / 11
Arytmetyka: Liczenie: różne działania 0 / 29 0 / 36
Arytmetyka: Liczby dodatnie i ujemne 0 / 18 0 / 8
Arytmetyka: Podzielność 0 / 17 0 / 7
Arytmetyka: Potęgi, pierwiastki, logarytmy 0 / 27 0 / 24
Arytmetyka: Logarytm 0 / 4 0 / 12 0 / 3
Arytmetyka: Systemy liczbowe 0 / 12 0 / 8
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe 0 / 59 0 / 15
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Procenty 0 / 17 0 / 4
Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne 0 / 52 0 / 35 0 / 14
Geometria: Wyobraźnia przestrzenna 0 / 25
Geometria: Pojęcia geometryczne 0 / 8 0 / 4
Geometria: Figury płaskie 0 / 9
Geometria: Pole powierzchni, obwód 0 / 40 0 / 31
Geometria: Objętość, pole powierzchni 0 / 13
Geometria: Kąty 0 / 20 0 / 8
Geometria: Konstrukcje geometryczne 0 / 9 0 / 111
Geometria: Działania i własności na płaszczyźnie 0 / 18 0 / 63 0 / 4
Geometria: Trójkąt prostokątny 0 / 18 0 / 16
Geometria: Geometria analityczna 0 / 14
Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie 0 / 47
Algebra elementarna: Równania 0 / 47
Algebra elementarna: Zadania z równaniami 0 / 26
Algebra elementarna: Nierówności 0 / 2
Algebra elementarna: Ciągi i szeregi 0 / 2
Funkcje: Rodzaje i własności funkcji 0 / 5
Funkcje: Wykresy funkcji 0 / 27 0 / 12
Funkcje: Funkcja liniowa 0 / 2
Funkcje: Funkcja kwadratowa 0 / 1
Funkcje: Funkcja trygonometryczna 0 / 7 0 / 38
Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 0 / 1
Jednostki, miary: Czas 0 / 11
Jednostki, miary: Jednostki 0 / 39 0 / 8
Jednostki, miary: Pieniądze 0 / 2
Matematyka dyskretna: Zbiory 0 / 15
Matematyka dyskretna: Logika 0 / 12
Matematyka dyskretna: Kombinatoryka 0 / 8
Matematyka dyskretna: Rachunek prawdopodobieństwa 0 / 6
Matematyka dyskretna: Statystyka opisowa 0 / 6
Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele 0 / 3

Arytmetyka: Liczenie

Liczenie do 20

Domino liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Droga liczbowa

Przesuwanie: łatwe

Liczenie do 20

Memory: łatwe

Oś liczbowa do 20

Oś liczbowa do 20

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Oś liczbowa do 20

Memory: łatwe

Porównywanie liczb do 20

Porównywanie liczb do 20

Przesuwanie: łatwe

Liczenie do 100

Liczenie do 100

Memory: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczenie do 100

Decydowanie: łatwe

Szacowanie liczby kropek

Decydowanie: łatwe

Liczenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Porównywanie liczb do 100

Porównywanie liczb do 100

Decydowanie: łatwe

Tabela nierówności

Przesuwanie: średnie

Porównywanie liczb do 100

Przesuwanie: łatwe

Tabela nierówności

Przesuwanie: trudne

Porównywanie liczb do 1000

Porównywanie liczb do 1000

Przesuwanie: łatwe

Liczby: zapis słowny

Liczby: zapis słowny

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Liczby: zapis słowny

Memory: łatwe

Porównywanie liczb do 1 000 000

Porównywanie liczb do 1 000 000

Przesuwanie: łatwe

Porównywanie liczb całkowitych

Przesuwanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wielkie liczby: zapis słowny

Decydowanie: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Wielkie liczby: zapis słowny

Memory: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie do dziesiątek i setek

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie wielkich liczb

Zaokrąglanie wielkich liczb

Decydowanie: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Zaokrąglanie wielkich liczb

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: mix

Liczby: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Liczby: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby: mix

Decydowanie: łatwe

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie: podstawy

Dodawanie i odejmowanie do 10

Dodawanie na obrazkach

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 10

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 10

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 10

Memory: łatwe

Dodawanie do 10 na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie do 10 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie do 10 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 10

Roboty: łatwe
0

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Dodawanie na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie do 20

Zadania tekstowe: łatwe

Odejmowanie na obrazkach

Memory: łatwe

Dodawanie do 20 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie do 20

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie do 20 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie do 20

Memory: łatwe

Kółko dodawania i odejmowania

Przesuwanie: łatwe

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: średnie

Piramidy liczbowe

Przesuwanie: trudne

Pajęczyny

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie do 20

Roboty: łatwe
0

Dodawanie, odejmowanie i myślenie

Siła grup

Przesuwanie: łatwe

Siła grup

Przesuwanie: średnie

Owale liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Owale liczbowe

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: łatwe

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix

Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie: podstawy mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Arytmetyka: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Dodawanie do 100 na obrazkach

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie od 20 do 100 na obrazkach

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie od 20 do 100

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Zadania tekstowe: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: łatwe

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie powyżej 100

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Decydowanie: średnie

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Decydowanie: średnie

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Odejmowanie pisemne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Odejmowanie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Decydowanie: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie szeregu: dodawanie i odejmowanie

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obliczanie: łatwe

Kalkulator: łatwe
8/11

Dodawanie i odejmowanie II

Kalkulator: łatwe
0/10

Arytmetyka: Mnożenie i dzielenie

Mnożenie do 100

Mnożenie do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Decydowanie: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: średnie

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie do 100

Zadania tekstowe: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Decydowanie: łatwe

Mnożenie do 100

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Memory: średnie

Mnożenie do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie do 100

Memory: trudne

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie do 100 na obrazkach

Memory: łatwe

Tabliczka mnożenia do 100

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Tabliczka mnożenia do 100

Memory: średnie

Mnożenie przez 2

Memory: łatwe

Mnożenie przez 3

Memory: łatwe

Mnożenie przez 4

Memory: łatwe

Mnożenie przez 5

Memory: łatwe

Mnożenie przez 6

Memory: łatwe

Mnożenie przez 7

Memory: łatwe

Mnożenie przez 8

Memory: łatwe

Mnożenie przez 9

Memory: łatwe

Mnożenie do 100

Roboty: łatwe
0

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie pisemne

Mnożenie pisemne

Decydowanie: średnie

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie na obrazkach

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Decydowanie: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Memory: łatwe

Dzielenie przez liczby jednocyfrowe

Roboty: łatwe
0

Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: łatwe

Dzielenie z resztą

Zadania tekstowe: średnie

Dzielenie z resztą

Decydowanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie z resztą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie z resztą

Memory: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: średnie

Dzielenie z resztą

Przesuwanie: trudne

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Decydowanie: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: łatwe

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Memory: średnie

Dzielenie liczb wielocyfrowych

Krok po kroku: łatwe

Dzielenie pisemne

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne

Przesuwanie: średnie

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: łatwe

Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe

Przesuwanie: średnie

Mnożenie, dzielenie i myślenie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: łatwe

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: średnie

Pajęczyny z mnożeniem

Przesuwanie: trudne

Mnożenie i dzielenie: mix

Mnożenie i dzielenie: mix

Decydowanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie: mix

Zadania tekstowe: łatwe

Mnożenie i dzielenie: mix

Zadania tekstowe: średnie

Mnożenie i dzielenie

Kalkulator: łatwe
4/10

Mnożenie i dzielenie II

Kalkulator: łatwe
0/9

Arytmetyka: Liczenie: różne działania

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie z nawiasami

Memory: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Krok po kroku: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Memory: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Memory: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Decydowanie: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Decydowanie: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Kolejność wykonywania działań, nawiasy

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Zapis słowny wyrażeń algebraicznych

Decydowanie: średnie

Działania na liczbach przybliżonych

Działania na liczbach przybliżonych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i myślenie logiczne

Liczenie z pomysłem

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Uzupełnianie ciągu liczbowego: liczenie

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ciężarówki

Przesuwanie: łatwe

Ciężarówki

Przesuwanie: średnie

Równania obrazkowe

Przesuwanie: średnie

Zadania tekstowe na obliczanie wieku

Zadania tekstowe: trudne

Równania obrazkowe

Przesuwanie: trudne

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: łatwe

Podchwytliwe zadania tekstowe

Zadania tekstowe: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: średnie

Krzyżówki liczbowe

Przesuwanie: trudne

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: łatwe

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: średnie

Uzupełnij działanie

Przesuwanie: trudne

Kwadraty magiczne

Przesuwanie: średnie

Różne działania: mix

Kombinacje podstawowych działań

Zadania tekstowe: średnie

Różne działania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obliczenia: trudniejsze

Kalkulator: łatwe
0/13

Liczenie z pamięcią

Kalkulator: łatwe
0/7

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki zwykłe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Decydowanie: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Ułamki: zapis słowny

Memory: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Memory: łatwe

Rozpoznawanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Porównywanie ułamków zwykłych

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: łatwe

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Porównywanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Skracanie ułamków zwykłych

Skracanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Skracanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Liczby mieszane

Liczby mieszane

Memory: średnie

Liczby mieszane

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Liczby mieszane

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Ułamki: dodawanie na obrazkach

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Dodawanie ułamków z obrazkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie ułamków z wynikiem w postaci liczby całkowitej

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Krok po kroku: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Memory: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Decydowanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: łatwe

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: średnie

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Przesuwanie: trudne

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Ułamki zwykłe, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: mix

Ułamki zwykłe: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki zwykłe: mix

Decydowanie: łatwe

Ułamki zwykłe: mix

Zadania tekstowe: łatwe

Ułamki zwykłe: mix

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki zwykłe: mix

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe: mix

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe: mix

Zadania tekstowe: trudne

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne: Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: trudne

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne: zapis słowny

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Przesuwanie: średnie

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Memory: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: łatwe

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Przesuwanie: średnie

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Roboty: łatwe
0

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Memory: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dodawanie i odejmowanie ułamkow dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: łatwe

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: średnie

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Roboty: łatwe
0

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Decydowanie: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Memory: trudne

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Działania na liczbach dziesiętnych

Działania na liczbach dziesiętnych

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: średnie

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Krok po kroku: średnie

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Krok po kroku: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: średnie

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Przesuwanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Decydowanie: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Memory: trudne

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Ułamki dziesiętne, potęgi, pierwiastki

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne: mix

Ułamki dziesiętne: mix

Zadania tekstowe: średnie

Ułamki dziesiętne: mix

Decydowanie: średnie

Ułamki dziesiętne: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Ułamki dziesiętne: mix

Decydowanie: trudne

Ułamki dziesiętne: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Liczby dziesiętne, ułamki

Kalkulator: łatwe
0/13

Geometria: Pole powierzchni, obwód

Obwód (na kratce)

Obwód (na kratce)

Memory: łatwe

Obwód (na kratce)

Przesuwanie: średnie

Obwód (na kratce)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód

Kratki: łatwe
0/5

Pole (na kratce)

Pole (na kratce)

Memory: łatwe

Pole (na kratce)

Przesuwanie: średnie

Pole (na kratce)

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole

Kratki: łatwe
0/11

Obwód: trójkąt, czworokąt

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Decydowanie: średnie

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: równoległobok, trapez, czworokąt

Decydowanie: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Przesuwanie: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: trójkąt, czworokąt

Decydowanie: łatwe

Obwód: trójkąt, czworokąt

Decydowanie: średnie

Obwód na kratce: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Obwód: kwadrat, prostokąt, trójkąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Obwód: równoległobok, trapez

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole: trójkąt, czworokąt

Pole: trójkąt, czworokąt

Przesuwanie: łatwe

Pole: kwadrat, prostokąt

Decydowanie: średnie

Pole na kratce: kwadrat, prostokąt

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole: trójkąt, czworokąt

Przesuwanie: średnie

Pole: kwadrat, prostokąt

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole: kwadrat, prostokąt

Decydowanie: trudne

Pole, obwód: koło, okrąg, wycinek kołowy

Pole, obwód: koło, okrąg

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: koło, okrąg

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Pole koła

Przesuwanie: średnie

Pole, obwód: koło, okrąg

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: koło, okrąg

Decydowanie: trudne

Pole: różne figury

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: średnie

Pole szarego obszaru

Krok po kroku: trudne

Pole: różne figury

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole szarego obszaru

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: mix

Pole, obwód: mix

Zadania tekstowe: średnie

Pole, obwód: mix

Zadania tekstowe: trudne

Pole, obwód: mix

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: mix

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Pole, obwód: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Pole, obwód: mix

Decydowanie: łatwe

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: średnie

Pole, obwód: wzory, zasady

Decydowanie: trudne

Algebra elementarna: Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie

Podstawianie do wyrażeń

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: łatwe

Podstawianie do wyrażeń

Krok po kroku: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Decydowanie: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawianie do wyrażeń

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Zapisywanie za pomocą wyrażeń

Zapisywanie wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: średnie

Zapis wyrażeń ze zmiennymi

Decydowanie: trudne

Zapisywanie poleceń za pomocą wyrażeń

Decydowanie: średnie

Zapis polecenia za pomocą wyrażeń

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Przesuwanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: łatwe

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Memory: średnie

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Krok po kroku: trudne

Upraszczanie wyrażeń z wieloma niewiadomymi

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń: potęgowanie potęgi

Decydowanie: trudne

Rozkład na czynniki (stopniowe wyłączanie)

Krok po kroku: średnie

Rozkład na czynniki

Decydowanie: trudne

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Upraszczanie wyrażeń z ułamkami

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Wyrażenia wymierne

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Przekształcanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: średnie

Wyrażenia wymierne

Memory: trudne

Przekształcanie wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Decydowanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Przesuwanie: trudne

Wyrażenia wymierne

Krok po kroku: średnie

Wyrażenia wymierne

Krok po kroku: trudne

Warunki wyrażeń wymiernych

Krok po kroku: trudne

Wyrażenia z silnią i symbolami Newtona

Przekształcanie wyrażeń z silnią

Decydowanie: trudne

Przekształcanie wyrażeń z symbolem Newtona

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Decydowanie: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Decydowanie: trudne

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyrażenia i ich przekształcanie: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Równania

Równania w jednym kroku

Równania w jednym kroku

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Memory: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Podstawowe równania z jedną niewiadomą

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: średnie

Równania z nawiasami

Krok po kroku: trudne

Równania z nawiasami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z niewiadomą w mianowniku

Równania z niewiadomą w mianowniku

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z niewiadomą w mianowniku

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania z ułamkami

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z ułamkami

Krok po kroku: łatwe

Równania z ułamkami

Krok po kroku: średnie

Równania z ułamkami

Krok po kroku: trudne

Równania z liczbami dziesiętnymi

Równania z liczbami dziesiętnymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: średnie

Równania z wyrażeniami wymiernymi

Krok po kroku: trudne

Zapisywanie za pomocą równania

Zapisywanie za pomocą równania

Decydowanie: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Wyznaczanie niewiadomej z równania

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Graficzne rozwiązanie układu równań liniowych

Wykresownik: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników

Krok po kroku: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Dwa równania z dwoma niewiadomymi

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą przeciwnych współczynników

Krok po kroku: trudne

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: średnie

Układ dwóch równań: rozwiązywanie metodą podstawiania

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Równania kwadratowe

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania kwadratowe niezupełne, gdzie b=0

Krok po kroku: średnie

Równania kwadratowe: wyróżnik

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Krok po kroku: trudne

Równania kwadratowe

Zadania tekstowe: trudne

Równania wykładnicze

Równania wykładnicze

Krok po kroku: średnie

Równania wykładnicze

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania logarytmiczne

Równania logarytmiczne

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Równania: mix

Równania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Równania: mix

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Algebra elementarna: Zadania z równaniami

Stosunki: podstawy

Stosunki: podstawy

Przesuwanie: łatwe

Stosunki: podstawy

Przesuwanie: średnie

Stosunki: podstawy

Decydowanie: łatwe

Stosunki: podstawy

Decydowanie: średnie

Stosunki: podstawy

Decydowanie: trudne

Stosunki: zmiana i podział liczby

Stosunki: zmiana i podział liczby

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: działania

Stosunki: działania

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: działania

Krok po kroku: średnie

Stosunki: działania

Zadania tekstowe: średnie

Stosunki: skala mapy

Stosunki: skala mapy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Stosunki: skala mapy

Krok po kroku: średnie

Stosunki: skala mapy

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Krok po kroku: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Decydowanie: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Zadania tekstowe: średnie

Proporcjonalność prosta i odwrotna

Zadania tekstowe: trudne

Mam na myśli pewną liczbę

Mam na myśli pewną liczbę

Krok po kroku: średnie

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: średnie

Mam na myśli pewną liczbę

Zadania tekstowe: trudne

Zadania o mieszaninach

Zadania o mieszaninach

Krok po kroku: średnie

Zadania o mieszaninach

Zadania tekstowe: trudne

Wspólna praca

Wspólna praca

Zadania tekstowe: średnie

Zadania dotyczące ruchu

Zadania dotyczące ruchu

Zadania tekstowe: średnie

Zadania z równaniami: mix

Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Zadania tekstowe: średnie

Ogólne zadania tekstowe z równaniami

Krok po kroku: średnie

Zadania z równaniami: mix

Zadania tekstowe: trudne

Algebra elementarna: Nierówności

Nierówności kwadratowe

Nierówności kwadratowe

Przesuwanie: trudne

Nierówności z wartością bezwzględną

Nierówności z wartością bezwzględną

Przesuwanie: średnie

Algebra elementarna: Ciągi i szeregi

Zapis ciągów

Zapis ciągów

Decydowanie: trudne

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Ciąg arytmetyczny i geometryczny

Decydowanie: trudne

Funkcje: Wykresy funkcji

Współrzędne punktów

Współrzędne punktów

Memory: średnie

Współrzędne punktów

Decydowanie: średnie

Współrzędne punktów

Wykresownik: łatwe

Współrzędne punktów

Roboty: łatwe
0

Wykresy funkcji liniowej

Wykresy funkcji liniowej

Memory: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Decydowanie: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Przesuwanie: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: łatwe

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: średnie

Wykresy funkcji liniowej

Wykresownik: trudne

Wytyczna funkcji liniowej

Wykresownik: łatwe

Graficzne rozwiązywanie równań

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresy funkcji kwadratowych

Memory: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Wykresownik: średnie

Wykresy funkcji kwadratowych

Przesuwanie: trudne

Wykresy funkcji kwadratowych

Roboty: łatwe
0

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Memory: trudne

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji z wartością bezwzględną

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Memory: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Decydowanie: trudne

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Wykresownik: trudne

Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Wykresy funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Wykresownik: trudne

Wykresy nierówności liniowych

Wykresy nierówności liniowych

Memory: średnie

Wykresy nierówności liniowych

Decydowanie: średnie

Wykresy nierówności liniowych

Decydowanie: trudne

Wykresy nierówności liniowych

Roboty: łatwe
0

Wykresy funkcji: mix

Wykresy funkcji: mix

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcja liniowa

Własności funkcji liniowej

Własności funkcji liniowej

Decydowanie: trudne

Funkcja liniowa: mix

Funkcja liniowa: mix

Decydowanie: średnie

Funkcje: Funkcja kwadratowa

Własności funkcji kwadratowej

Własności funkcji kwadratowej

Decydowanie: trudne

Funkcje: Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Własności funkcji wykładniczych i logarytmicznych

Decydowanie: trudne

Jednostki, miary: Jednostki

Jednostki długości

Jednostki długości

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Jednostki długości

Krok po kroku: łatwe

Jednostki długości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki długości

Przesuwanie: łatwe

Przeliczanie jednostek długości

Decydowanie: łatwe

Jednostki długości

Memory: łatwe

Przeliczanie jednostek długości

Decydowanie: średnie

Jednostki długości

Memory: średnie

Jednostki długości

Przesuwanie: średnie

Jednostki długości

Memory: trudne

Jednostki długości

Przesuwanie: trudne

Jednostki długości: z życia

Decydowanie: łatwe

Jednostki masy

Jednostki masy

Wpisywanie odpowiedzi: łatwe

Jednostki masy

Krok po kroku: średnie

Jednostki masy

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki masy

Przesuwanie: średnie

Jednostki masy: z życia

Decydowanie: łatwe

Jednostki masy

Memory: łatwe

Jednostki masy

Memory: średnie

Przeliczanie jednostek masy

Decydowanie: łatwe

Przeliczanie jednostek masy

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Jednostki pola powierzchni

Przesuwanie: średnie

Przeliczanie jednostek objętości

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Memory: średnie

Jednostki pola powierzchni: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki pola powierzchni

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki pola powierzchni

Roboty: łatwe
0

Jednostki objętości

Jednostki objętości

Memory: średnie

Jednostki objętości

Decydowanie: średnie

Jednostki objętości

Krok po kroku: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Jednostki objętości

Wpisywanie odpowiedzi: trudne

Jednostki objętości

Roboty: łatwe
0

Jednostki temperatury

Jednostki temperatury: z życia

Decydowanie: średnie

Jednostki: mix

Jednostki: mix

Wpisywanie odpowiedzi: średnie

Zadania tekstowe na przekształcanie jednostek

Zadania tekstowe: średnie

Jednostki: mix

Decydowanie: łatwe

Jednostki: mix

Decydowanie: średnie

Jednostki: symbole i przedrostki

Decydowanie: łatwe

Wybór poprawnej jednostki

Decydowanie: średnie

Statystyka i praca z danymi: Wykresy i tabele

Interpretowanie tabeli

Tabele układów

Przesuwanie: łatwe

Interpretowanie tabeli

Przesuwanie: łatwe

Zależności między wykresami a tabelami

Zależności między wykresami a tabelami

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje