Przesuwanie

Przesuń karteczki w odpowiednie miejsca. Ćwiczenie posiada proste sterowanie, a jednocześnie oferuje wiele ciekawych przykładów zmuszających do myślenia w trochę niekonwencjonalny sposób.

Filtruj wg klasy

Działania na liczbach

Liczenie
Liczenie w zakresie 20
Domino liczbowe
Wąż liczbowy
Cyfry rzymskie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Równania rzymskie
Porównywanie i zaokrąglanie
Porównywanie liczb w zakresie 20
Porównywanie liczb w zakresie 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb w zakresie 1000
Porównywanie liczb w zakresie 1 000 000
Porównywanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Sčítání do 10
Obrázkové sčítání
Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego (rozkład)
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Kółko dodawania i odejmowania
Piramidy liczbowe
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Siła grup
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie w zakresie 100
Tabliczka mnożenia w zakresie 100
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pierwiastki

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki
Rozpoznawanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód: różne  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole powierzchni
Pole koła  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pole: różne
Objętość i pole powierzchni
Objętość
Objętość brył graniastych
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Objętość brył okrągłych
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Kąty a okrąg
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce
Geometria analityczna
Odcinki
Długość odcinka w przestrzeni  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Krzywe stożkowe
Krzywe stożkowe: różne przykłady
Równania krzywych stożkowych

Wyrażenia algebraicze, równania, nierówności

Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy
Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Wyrażenia wymierne
Równania zaawansowane
Równania kwadratowe
Nierówności
Nierówności z wartością bezwzględną
Nierówności kwadratowe

Funkcje

Wykresy funkcji
Wykresy funkcji liniowej
Wykresy funkcji kwadratowej

Jednostki miary

Jednostki
Jednostki długości  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki masy  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Jednostki pola powierzchni  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Kombinatoryka, zbiory, logika

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje