Przesuwanie – klasa 7

Przesuń karteczki w odpowiednie miejsca. Ćwiczenie posiada proste sterowanie, a jednocześnie oferuje wiele ciekawych przykładów zmuszających do myślenia w trochę niekonwencjonalny sposób.

Wybrana klasa: klasa 7 (szeroki wybór)

Arytmetyka

Liczenie
Porównywanie liczb do 100
Tabela nierówności
Porównywanie liczb do 1 000 000
Porovnávání celých čísel
Dodawanie i odejmowanie: podstawy
Dodawanie i odejmowanie do 20
Pajęczyny
Dodawanie, odejmowanie i myślenie
Owale liczbowe
Równania obrazkowe (dodawanie i odejmowanie)
Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych
Dodawanie pisemne
Odejmowanie pisemne
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie pisemne
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne
Dzielenie pisemne przez liczby dwucyfrowe
Mnożenie, dzielenie i myślenie
Pajęczyny z mnożeniem
Liczenie: różne działania
Dodawanie i myślenie logiczne
Ciężarówki
Równania obrazkowe
Krzyżówki liczbowe
Uzupełnij działanie
Kwadraty magiczne
Liczby dodatnie i ujemne
Oś liczbowa: liczby dodatnie i ujemne
Podzielność
Podzielność   
Krzyżówka podzielności
Křížovka dělitelnosti
Podzielność i diagram Venna
Potęgi, pierwiastki, logarytmy
Potęgi   
Pierwiastki
Systemy liczbowe
Cyfry rzymskie   
Równania rzymskie

Ułamki zwykłe, procenty, ułamki dziesiętne

Ułamki zwykłe
Rozpoznawanie ułamków zwykłych   
Ułamki zwykłe na osi liczbowej
Porównywanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
Procenty
Procenty: rozpoznawanie   
Ułamki dziesiętne
Porównywanie ułamków dziesiętnych   
Porównywanie ułamków dziesiętnych (dodatnich i ujemnych)
Ułamki dziesiętne na osi liczbowej
Ułamki zwykłe i dziesiętne

Geometria

Wyobraźnia przestrzenna
Siatka sześcianu   
Figury płaskie
Trójkąt
Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa: podstawy
Twierdzenie Pitagorasa: zastosowanie
Pole powierzchni i obwód
Długość i obwód (na kratce)
Obwód na kratce: różne
Pole powierzchni (na kratce)
Pole na kratce: różne
Długość i obwód
Obwód: różne   
Pole powierzchni
Pole koła
Pole: różne
Objętość i pole powierzchni
Pole powierzchni
Pole figur graniastych
Pole sześcianu i prostopadłościanu
Objętość
Objętość brył graniastych
Objętość sześcianu i prostopadłościanu
Objętość graniastosłupa i ostrosłupa
Kąty
Kąty w trójkącie
Kąty w czworokącie   
Kąty a okrąg
Działania i własności na płaszczyźnie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Przystawanie
Przystawanie na kratce
Podobieństwo
Podobieństwo na kratce

Algebra elementarna

Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie
Upraszczanie wyrażeń z jedną niewiadomą
Zadania z równaniami
Stosunki liczbowe
Stosunki: podstawy

Jednostki, miary

Jednostki
Jednostki długości   
Jednostki masy   
Jednostki pola powierzchni   

Matematyka dyskretna

Zbiory
Diagramy Venna
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje